Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
5. neděle postní - A / přímluvy

Bratři a sestry, Pán je tu a volá nás. My volejme k němu: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Tys měl rád sourozence Martu, Marii a Lazara. Naplň svou láskou naše rodiny i toto shromáždění. [2
  2. Tys čelil hrozbám, úkladům a nepohodlí. Pomáhej činit svět láskyplnějším, šťastnějším a bezpečnějším. [3]
  3. Ty jsi šel k nemocnému a umírajícímu Lazarovi. Posiluj všechny, kdo se starají o nemocné a umírající. [4]
  4. Tys plakal s plačícími. Dej, ať stojíme nablízku zarmouceným a umíme je těšit. [5]
  5. Ty ses modlil před Lazarovým vzkříšením. Uč pokřtěné vytrvale se modlit a sjednocovat s Otcovou vůlí. [6]
  6. Tys povzbuzoval k víře Boží moc. Daruj svého Ducha těm, kdo ho nemají, aby vyznali, že jsi Pán. [7]
  7. Ty jsi vyvedl Lazara z hrobu. Přiveď k novému životu všechny čekatele křtu. [8]
  8. Ty jsi vzkříšení a život. Buď jím pro každého z lidí v hodině smrti a na konci času. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, vyslyš naše hlasy,

když věříme a vyznáváme, že ty jsi Mesiáš,

Syn Boží, který má přijít na svět. [10]

Ty, který žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Jan 11,28; Ž 130,1.

[2]   Srov. Jan 11,5.36.

[3]   Srov. tamtéž, 7-10.

[4]   Srov. tamtéž, 1-17.

[5]   Srov. tamtéž, 31.33-35; Řím 12,15.

[6]   Srov. Jan 11,40-42; Lk 18,1; Řím 8,9nn; 12,12; 1 Sol 5,17. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2604.

[7]   Srov. Jan 11,25-27.39b-40; Lk 1,35; Řím 8,9-11; 1 Kor 12,3.

[8]   Srov. Jan 11,43-45.

[9]   Srov. tamtéž, 24.25; Ez 37,12-14; Řím 8,11. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 48. Viz RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: Eschatologie. Smrt a věčný život, Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008, s. 75–123.

 [10] Srov. Jan 11,27; Ž 130,2.

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 22. 4.

Sk 11,1-18; Evangelium Jan 10,1-10

Komentář k Sk 11,1-18: I dnes zve naše víra k překonávání hranic. S odvahou se máme otevírat, inspirováni snem, podobně jako první papež.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(22. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači…

Svatý Vojtěch (23. duben)

(22. 4. 2024) Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v…

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(21. 4. 2024) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)
(19. 4. 2024) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů
(15. 4. 2024) Kněz Giovanni Minzoni rozuměl toxickému náboji ideologií

Týden modliteb za duchovní povolání

(15. 4. 2024) Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře…

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

(14. 4. 2024) Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster