V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
5. neděle postní - A / přímluvy

Bratři a sestry, Pán je tu a volá nás. My volejme k němu: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Tys měl rád sourozence Martu, Marii a Lazara. Naplň svou láskou naše rodiny i toto shromáždění. [2
  2. Tys čelil hrozbám, úkladům a nepohodlí. Pomáhej činit svět láskyplnějším, šťastnějším a bezpečnějším. [3]
  3. Ty jsi šel k nemocnému a umírajícímu Lazarovi. Posiluj všechny, kdo se starají o nemocné a umírající. [4]
  4. Tys plakal s plačícími. Dej, ať stojíme nablízku zarmouceným a umíme je těšit. [5]
  5. Ty ses modlil před Lazarovým vzkříšením. Uč pokřtěné vytrvale se modlit a sjednocovat s Otcovou vůlí. [6]
  6. Tys povzbuzoval k víře Boží moc. Daruj svého Ducha těm, kdo ho nemají, aby vyznali, že jsi Pán. [7]
  7. Ty jsi vyvedl Lazara z hrobu. Přiveď k novému životu všechny čekatele křtu. [8]
  8. Ty jsi vzkříšení a život. Buď jím pro každého z lidí v hodině smrti a na konci času. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, vyslyš naše hlasy,

když věříme a vyznáváme, že ty jsi Mesiáš,

Syn Boží, který má přijít na svět. [10]

Ty, který žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Jan 11,28; Ž 130,1.

[2]   Srov. Jan 11,5.36.

[3]   Srov. tamtéž, 7-10.

[4]   Srov. tamtéž, 1-17.

[5]   Srov. tamtéž, 31.33-35; Řím 12,15.

[6]   Srov. Jan 11,40-42; Lk 18,1; Řím 8,9nn; 12,12; 1 Sol 5,17. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2604.

[7]   Srov. Jan 11,25-27.39b-40; Lk 1,35; Řím 8,9-11; 1 Kor 12,3.

[8]   Srov. Jan 11,43-45.

[9]   Srov. tamtéž, 24.25; Ez 37,12-14; Řím 8,11. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 48. Viz RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: Eschatologie. Smrt a věčný život, Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008, s. 75–123.

 [10] Srov. Jan 11,27; Ž 130,2.

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí svátek sv. Vavřince

2 Kor 9,6-10; Jan 12,24-26

Komentář k Jan 12,24-26: Jáhen, který za svou službu položil život! Kéž nezapomeneme, že právě chudí jsou tím největším pokladem církve a toto dědictví nepromarníme.

Zdroj: Nedělní liturgie

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…

sv. Marta (29.7.)

(28. 7. 2020) Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém…

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2020) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz…