Nesplněná očekávání patří k častým zážitkům každého člověka na této zemi. - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
5. neděle postní B / Petr Šabaka

Zachvěl se

Promluva 5. neděle postní B
 
„Nyní je má duše rozechvěna“ (Jan 12,27; použil jsem liturgický překlad tohoto verše, neboť ekumenický je zavádějící). „Chceme vidět Ježíše,“ prosí apoštoly poutníci z Řecka, sympatizanti s židovským náboženstvím. Jejich otázka dává do pohybu Ježíšovu mysl pevně upnutou k vyvrcholení své misie mezi lidmi. Z textu evangelia není zřejmé, zda tito poutníci skutečně Ježíše viděli. Můžeme předpokládat, že ano, ale možná ne tak, jak očekávali.
 
 
 
Ježíš chce být vidět: „A já, až budu vyvýšen ze země…“ (Jan 12,32) Kdo ví, zda se zbožným řeckým poutníkům vybaví slova proroka Izaiáše: „Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili“ (Iz 53,2).
 
Ježíšovo rozechvění není jen trémou před tíživou blízkou přítomností, zasahuje hloub, až na rozhraní „duše a ducha“ (Žid 4,12). Stejné zachvění se jako před hrobem přítele Lazara (Jan 11,33) či při Jidášově zradě (Jan 13,21). Ježíš se otřásá v samém základu svého božství, neboť stojí tváří v tvář „vládci tohoto světa“ (Jan 16,11). Ví, že jen boří a deformuje. Svádí s ním zápas o záchranu člověka a celého stvoření.
 
Za necelé dva týdny i nám bude odhalován Kristus na kříži. I my ho uvidíme i my budeme předstupovat před něho. Co vyznáme? S jakými myšlenkami se na něho budeme dívat?
 
Katechismus katolické církve reprodukuje myšlenku svatého Františka z Asissi: „A nebyli to ani zlí duchové, kteří ho ukřižovali; byls to ty s nimi, který jsi ho ukřižoval a ještě ho přibíjíš na kříž, když si libuješ v neřestech a hříších“ (KKC 598). V hříších a neřestech si libujeme tehdy, pokud je s plným vědomím nechceme rozpoznávat, přiznat si je, vyznat je ve svátosti smíření.

Autor: Šabaka Petr

Témata: kázání

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 19.8.

Sd 2,11-19; Mt 19,16-22

Komentář k Mt 19,16-22: U málo lidí je touha následovat Pána tak veliká, aby se zřekli pro ně nejcennějšího. Ale velký majetek může sám od sebe vést k zármutku!

Zdroj: Nedělní liturgie

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2019) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2019) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2019) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl...

CAMPFEST - HUDEBNÍ FESTIVAL UŽ ZA PÁR DNÍ

(30. 7. 2019) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa čoskoro začne na Ranči Kráľova Lehota a bude trvať od...