Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
5. neděle postní B / Petr Šabaka

Zachvěl se

Promluva 5. neděle postní B
 
„Nyní je má duše rozechvěna“ (Jan 12,27; použil jsem liturgický překlad tohoto verše, neboť ekumenický je zavádějící). „Chceme vidět Ježíše,“ prosí apoštoly poutníci z Řecka, sympatizanti s židovským náboženstvím. Jejich otázka dává do pohybu Ježíšovu mysl pevně upnutou k vyvrcholení své misie mezi lidmi. Z textu evangelia není zřejmé, zda tito poutníci skutečně Ježíše viděli. Můžeme předpokládat, že ano, ale možná ne tak, jak očekávali.
 
 
 
Ježíš chce být vidět: „A já, až budu vyvýšen ze země…“ (Jan 12,32) Kdo ví, zda se zbožným řeckým poutníkům vybaví slova proroka Izaiáše: „Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili“ (Iz 53,2).
 
Ježíšovo rozechvění není jen trémou před tíživou blízkou přítomností, zasahuje hloub, až na rozhraní „duše a ducha“ (Žid 4,12). Stejné zachvění se jako před hrobem přítele Lazara (Jan 11,33) či při Jidášově zradě (Jan 13,21). Ježíš se otřásá v samém základu svého božství, neboť stojí tváří v tvář „vládci tohoto světa“ (Jan 16,11). Ví, že jen boří a deformuje. Svádí s ním zápas o záchranu člověka a celého stvoření.
 
Za necelé dva týdny i nám bude odhalován Kristus na kříži. I my ho uvidíme i my budeme předstupovat před něho. Co vyznáme? S jakými myšlenkami se na něho budeme dívat?
 
Katechismus katolické církve reprodukuje myšlenku svatého Františka z Asissi: „A nebyli to ani zlí duchové, kteří ho ukřižovali; byls to ty s nimi, který jsi ho ukřižoval a ještě ho přibíjíš na kříž, když si libuješ v neřestech a hříších“ (KKC 598). V hříších a neřestech si libujeme tehdy, pokud je s plným vědomím nechceme rozpoznávat, přiznat si je, vyznat je ve svátosti smíření.

Autor: Šabaka Petr

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota 2.7.

1. čtení - Am 9,11-15; Evangelium – Mt 9,14-17

Komentář k Mt 9,14-17: Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých obalů! Je stále živé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII.