Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
5. neděle postní - B / přímluvy

Sestry a bratři, blíží se Velikonoce, kdy Ježíš dokonal své dílo a stal se původcem naší spásy. S pokorou a důvěrou jej nyní prosme: [1]
 1. Ať Církev napodobuje tvou oddanost Otci; svým dětem je dobrou matkou a služebnicí všech. [2]
 2. Ať tento půst pevněji semkne křesťanstvo a přiblíží je chvíli, kdy Velikonoce oslaví v jediném šťastném společenství. [3]
 3. Aby ti, kdo za dva týdny přijmou křest, biřmováni a eucharistii, odumřeli hříchu a žili pro tebe. [4]
 4. Aby se mladí lidé učili tvým cestám a uváděli na ně svoje vrstevníky. [5]
 5. Aby všichni lidé objevili, četli a naplnili zákon, který jsi vepsal do jejich srdcí. [6]
 6. Aby ke všem hříšníkům zazněl tvůj hlas: „Vaše nepravosti vám promíjím, na váš hřích už nevzpomenu.“ [7]
 7. Aby v těch, kdo mnohé prožili, ale štěstí nenašli, uzrálo přání: „Chtěli bychom vidět Ježíše.“ [8]
 8. Aby se těm, které ubíjí hlad, epidemie a války, dostalo nasycení, uzdravení a míru. [9]
 9. Aby malí i velcí, jejichž bolestné volání k tobě doléhá, byli vyslyšeni a potěšeni. [10]
 10. Aby naše farnost byla otevřena pro ty, kdo tě touží poznat, a připravena jim o tobě svědčit. [11]
 11. Aby tě všichni tví služebníci a služebnice věrně následovali; s tebou dosáhli cíle a účasti na Otcově slávě. [12]

 

Vyslyš nás, Pane Ježíši Kriste, jako tebe

vyslyšel tvůj Otec v hodině tvé úzkosti. [13]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem

v jed­notě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Žid 5,7-9. Srov. vstupní modlitba.

[2] Srov. Jan 12,27-28; Mk 10,44 par; Žid 5,7nn. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Katecheze na generální audienci, 3. září 2014.

[3] Srov. vstupní modlitba. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu, kap. 3.

[4] Srov. Jan 12,24. Srov. Denní modlitba církve (DMC): Bílá sobota, prosby z ranních chval.

[5] Srov. Ž 51,15. Viz začínající Týden modliteb za mládež.

[6] Srov. Jer 31,31-34; Řím 13,8.

[7] Srov. Jer 31,34c; Ž 51,3-4.12-13.14-15.

[8] Srov. Jan 12,21.

[9] Srov. Ž 43,1-2 (vstupní antifona); Ž 51,3a.

[10] Srov. Žid 5,7.

[11] Srov. Jer 31,34ab; Jan 12,20-23; 1 Petr 3,15.

[12] Srov. Jan 12,26-33. Viz DMC: chvalozpěv Bože, tebe chválíme.

[13] Srov. Mk 14,33-41 par; Jan 12,27; Žid 5,7nn.

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.