Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
5. neděle v mezidobí - A / přímluvy

K tomu, který o nás řekl: „Vy jste světlo světa“ [1], nyní volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Žehnej úsilí papeže Františka o Církev chudou, blízkou všem chudým a potřebným. [2]
  2. Veď zvěstovatele evangelia, ať nestavějí na lidské učenosti a moudrosti, nýbrž na moci Ducha. [3]
  3. Pomáhej křesťanům v naší vlasti být solí této země a světlem pro její občany. [4]   
  4. Povzbuď velkorysé ženy a muže k podílu na zmírňování všech podob chudoby, útisku a nespravedlnosti ve světě. [5]
  5. Kéž i lidé žijící pro sebe a svá potěšení poznají, jakou radost přináší život pro druhé a pomoc bližním. [6]
  6. S láskou ti svěřujeme lidi nemocné, trvale postižené, věkem pokročilé a všechny, kdo svým údělem denně svědčí o tvém kříži. [7]
  7. Dej nám, ať jsme před tebou i lidmi tím, čím máme být, aby naše skutky byly tvou chválou a pozvánkou pro ty, kdo tě neznají. [8]
  8. Tvé věčné světlo nechť vzejde našim zesnulým přátelům, ochráncům a dobrodincům. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, Vládce světla,

uslyš naše volání a přijď nám na pomoc; [10]

ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]] Mt 5,14.

[2] Srov. Ž 112,5.8-9; Iz 58,7-10. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva k novinářům ze dne 16. března 2013.

[3] Srov. 1 Kor 2,4.5.

[4] Srov. Mt 5,13-16.  

[5] Srov. Ž 112,5.8-9.  

[6] Srov. Iz 58,7-10; Mt 5,13-16.

[7] Srov. 1 Kor 2,2. Prosba k Světovému dni nemocných, slavenému z podnětu bl. Jana Pavla II. od roku 1993 11. února, ve výroční den zjevení Panny Marie v Lurdech (1858).

[8] Srov. Mt 5,13-16.

[9] Srov. Ž 112,4.9; Iz 58,7.10.

[10] Srov. Iz 58,9. Viz Český misál: Exsultet, velikonoční chvalozpěv.

 

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz