Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
5. neděle v mezidobí - A / přímluvy

K tomu, který o nás řekl: „Vy jste světlo světa“ [1], nyní volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Žehnej úsilí papeže Františka o Církev chudou, blízkou všem chudým a potřebným. [2]
  2. Veď zvěstovatele evangelia, ať nestavějí na lidské učenosti a moudrosti, nýbrž na moci Ducha. [3]
  3. Pomáhej křesťanům v naší vlasti být solí této země a světlem pro její občany. [4]   
  4. Povzbuď velkorysé ženy a muže k podílu na zmírňování všech podob chudoby, útisku a nespravedlnosti ve světě. [5]
  5. Kéž i lidé žijící pro sebe a svá potěšení poznají, jakou radost přináší život pro druhé a pomoc bližním. [6]
  6. S láskou ti svěřujeme lidi nemocné, trvale postižené, věkem pokročilé a všechny, kdo svým údělem denně svědčí o tvém kříži. [7]
  7. Dej nám, ať jsme před tebou i lidmi tím, čím máme být, aby naše skutky byly tvou chválou a pozvánkou pro ty, kdo tě neznají. [8]
  8. Tvé věčné světlo nechť vzejde našim zesnulým přátelům, ochráncům a dobrodincům. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, Vládce světla,

uslyš naše volání a přijď nám na pomoc; [10]

ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]] Mt 5,14.

[2] Srov. Ž 112,5.8-9; Iz 58,7-10. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva k novinářům ze dne 16. března 2013.

[3] Srov. 1 Kor 2,4.5.

[4] Srov. Mt 5,13-16.  

[5] Srov. Ž 112,5.8-9.  

[6] Srov. Iz 58,7-10; Mt 5,13-16.

[7] Srov. 1 Kor 2,2. Prosba k Světovému dni nemocných, slavenému z podnětu bl. Jana Pavla II. od roku 1993 11. února, ve výroční den zjevení Panny Marie v Lurdech (1858).

[8] Srov. Mt 5,13-16.

[9] Srov. Ž 112,4.9; Iz 58,7.10.

[10] Srov. Iz 58,9. Viz Český misál: Exsultet, velikonoční chvalozpěv.

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…