Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
5. neděle v mezidobí - A / přímluvy

K tomu, který o nás řekl: „Vy jste světlo světa“ [1], nyní volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Žehnej úsilí papeže Františka o Církev chudou, blízkou všem chudým a potřebným. [2]
  2. Veď zvěstovatele evangelia, ať nestavějí na lidské učenosti a moudrosti, nýbrž na moci Ducha. [3]
  3. Pomáhej křesťanům v naší vlasti být solí této země a světlem pro její občany. [4]   
  4. Povzbuď velkorysé ženy a muže k podílu na zmírňování všech podob chudoby, útisku a nespravedlnosti ve světě. [5]
  5. Kéž i lidé žijící pro sebe a svá potěšení poznají, jakou radost přináší život pro druhé a pomoc bližním. [6]
  6. S láskou ti svěřujeme lidi nemocné, trvale postižené, věkem pokročilé a všechny, kdo svým údělem denně svědčí o tvém kříži. [7]
  7. Dej nám, ať jsme před tebou i lidmi tím, čím máme být, aby naše skutky byly tvou chválou a pozvánkou pro ty, kdo tě neznají. [8]
  8. Tvé věčné světlo nechť vzejde našim zesnulým přátelům, ochráncům a dobrodincům. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, Vládce světla,

uslyš naše volání a přijď nám na pomoc; [10]

ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]] Mt 5,14.

[2] Srov. Ž 112,5.8-9; Iz 58,7-10. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva k novinářům ze dne 16. března 2013.

[3] Srov. 1 Kor 2,4.5.

[4] Srov. Mt 5,13-16.  

[5] Srov. Ž 112,5.8-9.  

[6] Srov. Iz 58,7-10; Mt 5,13-16.

[7] Srov. 1 Kor 2,2. Prosba k Světovému dni nemocných, slavenému z podnětu bl. Jana Pavla II. od roku 1993 11. února, ve výroční den zjevení Panny Marie v Lurdech (1858).

[8] Srov. Mt 5,13-16.

[9] Srov. Ž 112,4.9; Iz 58,7.10.

[10] Srov. Iz 58,9. Viz Český misál: Exsultet, velikonoční chvalozpěv.

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 16.8.

Ez 28,1-10; Mt 19,23-30

Komentář k Ez 28,1-10: Vždy špatně skončí, když se lidé staví na Boží místo. V minulém století jsme se o tom přesvědčili. Platí to ovšem i pro mě a v maličkostech…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…