Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
5. neděle v mezidobí - A / přímluvy

K tomu, který o nás řekl: „Vy jste světlo světa“ [1], nyní volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Žehnej úsilí papeže Františka o Církev chudou, blízkou všem chudým a potřebným. [2]
  2. Veď zvěstovatele evangelia, ať nestavějí na lidské učenosti a moudrosti, nýbrž na moci Ducha. [3]
  3. Pomáhej křesťanům v naší vlasti být solí této země a světlem pro její občany. [4]   
  4. Povzbuď velkorysé ženy a muže k podílu na zmírňování všech podob chudoby, útisku a nespravedlnosti ve světě. [5]
  5. Kéž i lidé žijící pro sebe a svá potěšení poznají, jakou radost přináší život pro druhé a pomoc bližním. [6]
  6. S láskou ti svěřujeme lidi nemocné, trvale postižené, věkem pokročilé a všechny, kdo svým údělem denně svědčí o tvém kříži. [7]
  7. Dej nám, ať jsme před tebou i lidmi tím, čím máme být, aby naše skutky byly tvou chválou a pozvánkou pro ty, kdo tě neznají. [8]
  8. Tvé věčné světlo nechť vzejde našim zesnulým přátelům, ochráncům a dobrodincům. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, Vládce světla,

uslyš naše volání a přijď nám na pomoc; [10]

ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]] Mt 5,14.

[2] Srov. Ž 112,5.8-9; Iz 58,7-10. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva k novinářům ze dne 16. března 2013.

[3] Srov. 1 Kor 2,4.5.

[4] Srov. Mt 5,13-16.  

[5] Srov. Ž 112,5.8-9.  

[6] Srov. Iz 58,7-10; Mt 5,13-16.

[7] Srov. 1 Kor 2,2. Prosba k Světovému dni nemocných, slavenému z podnětu bl. Jana Pavla II. od roku 1993 11. února, ve výroční den zjevení Panny Marie v Lurdech (1858).

[8] Srov. Mt 5,13-16.

[9] Srov. Ž 112,4.9; Iz 58,7.10.

[10] Srov. Iz 58,9. Viz Český misál: Exsultet, velikonoční chvalozpěv.

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve