Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
5. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Prosme Pána, který z nás činí učedníky, volá do společenství církve a vyzývá k následování: (1)

1. Pane Ježíši, jako jsi Šimonovi a jeho druhům dopřál zázračný rybolov, uschopni svůj lid k dílu nové evangelizace a popřej mu zdaru. (2)

2. Prosíme tě za Petrova nástupce a všechny, které jsi učinil rybáři lidí, ať věrně předávají, vykládají a chrání poklad víry, kterou vyznáváme. (3)

3. Kéž ti, kdo prožívají drama rozhodnutí se pro duchovnímu povolání, naleznou sílu ti odpovědět: „Tady jsem, mne pošli.“ (4)

4. Nechť i vládcové národů uslyší slova tvých úst, uznají tvou velebnost a vzdávají ti chválu. (5)

5. Pomáhej zdravým a silným věnovat část svého času lidem, kteří jsou sami ve své nemoci, stáří a umírání.

6. Také nás zde přítomné posiluj svým Duchem, aby milost, kterou jsi nám udělil, nezůstala ležet ladem. (6)

7. Věčnou spásou odměň všechny, kdo tvou radostnou zvěst přijali a byli v ní pevní. (7)

Náš Pane, Ježíši Kriste,
vyslyš nás, když k tobě voláme
s důvěrou ve tvou dobrotu a věrnost,
která trvá navěky. (8)
Amen.

 

( ) Viz Lk 5,1-11.
(2) Viz tamtéž, v. 4-9.
(3) Srov. tamtéž, v. 10-11; 1 Kor 15,1-8; 1 Tim 6,20; 2 Tim 1,12-14. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 84-87.
(4) Iz 6,8. Srov. Iz 6,5; Lk 5,8n; 1 Kor 15,8-9.
(5) Srov. Ž 138,4-5. Srov. Český ekumenický překlad.
(6) Srov. 1 Kor 15,10a.
(7) Srov. tamtéž, v. 1-2a.
(8) Srov. Ž 138,2-3.8.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 24.3.

1. čtení – Mdr 2,1a.12-22; Žl 34; Evangelium – Jan 7,1-2.10.25-30

Komentář k Jan 7,1-2.10.25-30: Náš Pán se v tu dobu pohyboval nepoznán mezi těmi, kdo mu ukládali o život. I dnes je možná nepoznán kritiky, kterým překáží jeho přímost.

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2023) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží…

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2023) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se…

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha…

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2023) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má…