Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
5. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Prosme Pána, který z nás činí učedníky, volá do společenství církve a vyzývá k následování: (1)

1. Pane Ježíši, jako jsi Šimonovi a jeho druhům dopřál zázračný rybolov, uschopni svůj lid k dílu nové evangelizace a popřej mu zdaru. (2)

2. Prosíme tě za Petrova nástupce a všechny, které jsi učinil rybáři lidí, ať věrně předávají, vykládají a chrání poklad víry, kterou vyznáváme. (3)

3. Kéž ti, kdo prožívají drama rozhodnutí se pro duchovnímu povolání, naleznou sílu ti odpovědět: „Tady jsem, mne pošli.“ (4)

4. Nechť i vládcové národů uslyší slova tvých úst, uznají tvou velebnost a vzdávají ti chválu. (5)

5. Pomáhej zdravým a silným věnovat část svého času lidem, kteří jsou sami ve své nemoci, stáří a umírání.

6. Také nás zde přítomné posiluj svým Duchem, aby milost, kterou jsi nám udělil, nezůstala ležet ladem. (6)

7. Věčnou spásou odměň všechny, kdo tvou radostnou zvěst přijali a byli v ní pevní. (7)

Náš Pane, Ježíši Kriste,
vyslyš nás, když k tobě voláme
s důvěrou ve tvou dobrotu a věrnost,
která trvá navěky. (8)
Amen.

 

( ) Viz Lk 5,1-11.
(2) Viz tamtéž, v. 4-9.
(3) Srov. tamtéž, v. 10-11; 1 Kor 15,1-8; 1 Tim 6,20; 2 Tim 1,12-14. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 84-87.
(4) Iz 6,8. Srov. Iz 6,5; Lk 5,8n; 1 Kor 15,8-9.
(5) Srov. Ž 138,4-5. Srov. Český ekumenický překlad.
(6) Srov. 1 Kor 15,10a.
(7) Srov. tamtéž, v. 1-2a.
(8) Srov. Ž 138,2-3.8.

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve