Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
5. neděle velikonoční - A / přímluvy

Milovaní, společně přistupme k našemu Pánu a s vírou ho prosme: [1]
 1. Za svatý lid Boží, aby stále rostl počet těch, kdo tě vírou vyznávají a slovem i životem o tobě svědčí. [2]
 2. Za služebníky Slova a oltáře, ať jsou plni Ducha svatého, víry a moudrosti. [3]
 3. Za Boží díla, svět a všechny lidi, ať na nich spočívá tvá milost a tvé milosrdenství. [4]
 4. Za příslušníky nekřesťanských náboženství, aby poznali, že ty jsi ta cesta k Otci všech. [5]
 5. Za ty, kdo odmítají přijmout víru, abys je povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. [6]
 6. Za ty, kdo klamou i za ty, kdo jsou klamáni, aby byli zasaženi tvou pravdou. [7]
 7. Za těžce nemocné, abys je vysvobodil ze smrti a zachoval jim život. [8]
 8. Za všechny potřebné, aby nezůstali bez hmotné pomoci, péče, lásky ani modliteb bližních. [9]
 9. Za naši farnost, ať tvoříme jeden živý duchovní chrám a celý svůj život stavíme na tobě. [10]
 10. Za naše zemřelé, ať vejdou v příbytky, jež jsi svým věrným uchystal v Otcově domě. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, slyš prosby svých věřících

a buď nám cestou, po níž kráčíme, pravdou,

kterou vyznáváme a životem, který žijeme k Otcově chvále. [12]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě

Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. 1 Petr 2,4a.7a; Mt 21,22.

[2]   Srov. Jan 14,1.10-12; Sk 6,1a.7a; 1 Petr 2,9. Viz PAVEL VI.: Evangelii nuntiandi, apoštolská exhortace z 8. prosince 1975, čl. 41–43.

[3]   Srov. Sk 6,2-5.

[4]   Srov. Ž 33,4-5.22a.

[5]   Srov. Jan 14,6-12. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím.

[6]   Srov. 1 Petr 2,7-9. 

[7]   Srov. Jan 14,6.

[8]   Srov. Ž 33,19; Jan 14,6.

[9]   Srov. Sk 6,1-6.

[10] Srov. 1 Petr 2,4-7a; Jan 14,6.

[11] Srov. Jan 14,2-4.

[12] Srov. tamtéž, 1-12; 1 Petr 2,7.9.

Čtení z dnešního dne: Sobota 13. 7. 2024, Sobota 14. týdne v mezidobí

Iz 6,1-8;

Komentář k Mt 10,24-33: Nebeskému Otci na mně tolik záleží! Ale: záleží mně osobně na Otci? Chci pracovat na tom, aby víra byla oboustranným vztahem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…