Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
5. neděle velikonoční - A / přímluvy

Milovaní, společně přistupme k našemu Pánu a s vírou ho prosme: [1]
  1. Za svatý lid Boží, aby stále rostl počet těch, kdo tě vírou vyznávají a slovem i životem o tobě svědčí. [2]
  2. Za služebníky Slova a oltáře, ať jsou plni Ducha svatého, víry a moudrosti. [3]
  3. Za Boží díla, svět a všechny lidi, ať na nich spočívá tvá milost a tvé milosrdenství. [4]
  4. Za příslušníky nekřesťanských náboženství, aby poznali, že ty jsi ta cesta k Otci všech. [5]
  5. Za ty, kdo odmítají přijmout víru, abys je povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. [6]
  6. Za ty, kdo klamou i za ty, kdo jsou klamáni, aby byli zasaženi tvou pravdou. [7]
  7. Za těžce nemocné, abys je vysvobodil ze smrti a zachoval jim život. [8]
  8. Za všechny potřebné, aby nezůstali bez hmotné pomoci, péče, lásky ani modliteb bližních. [9]
  9. Za naši farnost, ať tvoříme jeden živý duchovní chrám a celý svůj život stavíme na tobě. [10]
  10. Za naše zemřelé, ať vejdou v příbytky, jež jsi svým věrným uchystal v Otcově domě. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, slyš prosby svých věřících

a buď nám cestou, po níž kráčíme, pravdou,

kterou vyznáváme a životem, který žijeme k Otcově chvále. [12]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě

Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. 1 Petr 2,4a.7a; Mt 21,22.

[2]   Srov. Jan 14,1.10-12; Sk 6,1a.7a; 1 Petr 2,9. Viz PAVEL VI.: Evangelii nuntiandi, apoštolská exhortace z 8. prosince 1975, čl. 41–43.

[3]   Srov. Sk 6,2-5.

[4]   Srov. Ž 33,4-5.22a.

[5]   Srov. Jan 14,6-12. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím.

[6]   Srov. 1 Petr 2,7-9. 

[7]   Srov. Jan 14,6.

[8]   Srov. Ž 33,19; Jan 14,6.

[9]   Srov. Sk 6,1-6.

[10] Srov. 1 Petr 2,4-7a; Jan 14,6.

[11] Srov. Jan 14,2-4.

[12] Srov. tamtéž, 1-12; 1 Petr 2,7.9.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 4. 7.

1. čtení - Oz 2,16.17b-18.21-22; Evangelium – Mt 9,18-26

Komentář k Oz 2,16b.17b-18.21-22: Vztah Hospodina k lidu, který chce získat, je zde přirovnán k manželskému svazku. Dokážeme pevností našich vzájemných vztahů udržet Hospodina mezi sebou?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2022) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2022) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…