Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
5. neděle velikonoční - A / přímluvy

Milovaní, společně přistupme k našemu Pánu a s vírou ho prosme: [1]
  1. Za svatý lid Boží, aby stále rostl počet těch, kdo tě vírou vyznávají a slovem i životem o tobě svědčí. [2]
  2. Za služebníky Slova a oltáře, ať jsou plni Ducha svatého, víry a moudrosti. [3]
  3. Za Boží díla, svět a všechny lidi, ať na nich spočívá tvá milost a tvé milosrdenství. [4]
  4. Za příslušníky nekřesťanských náboženství, aby poznali, že ty jsi ta cesta k Otci všech. [5]
  5. Za ty, kdo odmítají přijmout víru, abys je povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. [6]
  6. Za ty, kdo klamou i za ty, kdo jsou klamáni, aby byli zasaženi tvou pravdou. [7]
  7. Za těžce nemocné, abys je vysvobodil ze smrti a zachoval jim život. [8]
  8. Za všechny potřebné, aby nezůstali bez hmotné pomoci, péče, lásky ani modliteb bližních. [9]
  9. Za naši farnost, ať tvoříme jeden živý duchovní chrám a celý svůj život stavíme na tobě. [10]
  10. Za naše zemřelé, ať vejdou v příbytky, jež jsi svým věrným uchystal v Otcově domě. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, slyš prosby svých věřících

a buď nám cestou, po níž kráčíme, pravdou,

kterou vyznáváme a životem, který žijeme k Otcově chvále. [12]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě

Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. 1 Petr 2,4a.7a; Mt 21,22.

[2]   Srov. Jan 14,1.10-12; Sk 6,1a.7a; 1 Petr 2,9. Viz PAVEL VI.: Evangelii nuntiandi, apoštolská exhortace z 8. prosince 1975, čl. 41–43.

[3]   Srov. Sk 6,2-5.

[4]   Srov. Ž 33,4-5.22a.

[5]   Srov. Jan 14,6-12. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Nostra aetate, deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím.

[6]   Srov. 1 Petr 2,7-9. 

[7]   Srov. Jan 14,6.

[8]   Srov. Ž 33,19; Jan 14,6.

[9]   Srov. Sk 6,1-6.

[10] Srov. 1 Petr 2,4-7a; Jan 14,6.

[11] Srov. Jan 14,2-4.

[12] Srov. tamtéž, 1-12; 1 Petr 2,7.9.

Čtení z dnešního dne: Úterý 21. 9., svátek sv. Matouše

Ef 4,1-7.11-13; Žl 19; ; Mt 9,9-13

Komentář k Mt 9,9-13: Nekritizovali by dnes mnozí Ježíše pro jeho odvahu? Kritéria pro výběr nových apoštolů jsme dnes opravdu „zdokonalili“. Nechybí nám ale víc odvahy?

Zdroj: Nedělní liturgie

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Sv. Jan Zlatoústý (13.9.)

(11. 9. 2021) Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do…