Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
5. neděle velikonoční - B / přímluvy

Milovaní, Pán Ježíš je pravý vinný kmen, my jeho ratolesti. V pevném sepětí s Ním prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]

 1. Prosme Pána za svatou církev, ať roste a sílí mocí jeho Ducha; požívá všude pokoj a žije v bázni Boží. [2]
 2. Prosme Pána za ty, kdo v něho věří, ať nesou hojné ovoce vzájemné lásky, činné víry a nakažlivé radosti. [3]
 3. Prosme za zasvěcené osoby, aby splnily své sliby dané Pánu před jeho lidem. [4]
 4. Prosme Pána za vůdce světových mocností, aby už nikdy nedopustili světovou válku. [5]
 5. Prosme Pána za rodiny, děti, rodiče a příbuzné, aby se měli opravdově rádi. [6]
 6. Prosme za chudé, aby se najedli do sytosti, a ti, kdo Pána hledají, aby ho našli. [7]
 7. Prosme Pána za jeho usychající ratolesti, aby se opět zazelenaly dobrými skutky. [8]
 8. Prosme za pronásledovatele křesťanů, aby se jako Šavel nechali přemoci Pánem. [9]
 9. Prosme Pána za ty, kdo umlčeli své svědomí, aby poznali, v čem je pravda. [10]
 10. Prosme Pána za nás a celou naši farnost, ať se po vzoru Barnabášově ujímáme nově příchozích a uvádíme je do našeho společenství. [11]
 11. Prosme za zesnulé, zvláště za oběti druhé světové války, ať Pána vidí a žijí v jeho slávě. [12]

 

Pane Ježíši Kriste, bez tebe nedokážeme nic.

Dej, ať zůstáváme v tobě a tvá slova v nás,

aby se na nás naplnila tvá zaslíbení. [13]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

    

________________________

[[1]]   Srov. Jan 15,1-8. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 6.

[2]   Srov. Sk 9,31.

[3]   Srov. Jan 15,1nn; Sk 9,26-30; 1 Jan 3,23-24. Viz vstupní modlitba.

[4]   Srov. Ž 22,26b.

[5]   Srov. tamtéž, 28.31-32.

[6]   Srov. 1 Jan 3,18.

[7]   Srov. Ž 22,27.

[8]   Srov. Jan 15,6.

[9]   Srov. Sk 9,1-30.

[10] Srov. 1 Jan 3,19-24.

[11] Srov. Sk 9,26-28.

[12] Srov. tamtéž, 27; Ž 22,31n.

[13] Srov. Jan 15,4-5.7-8; 1 Jan 3,21-24.

Čtení z dnešního dne: Sobota 13. 7. 2024, Sobota 14. týdne v mezidobí

Iz 6,1-8;

Komentář k Mt 10,24-33: Nebeskému Otci na mně tolik záleží! Ale: záleží mně osobně na Otci? Chci pracovat na tom, aby víra byla oboustranným vztahem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…