Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
5. neděle velikonoční - B / přímluvy

Milovaní, Pán Ježíš je pravý vinný kmen, my jeho ratolesti. V pevném sepětí s Ním prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]
 1. Prosme Pána za svatou církev, ať roste a sílí mocí jeho Ducha; požívá všude pokoj a žije v bázni Boží. [2]
 2. Prosme Pána za ty, kdo v něho věří, ať nesou hojné ovoce vzájemné lásky, činné víry a nakažlivé radosti. [3]
 3. Prosme za zasvěcené osoby, aby splnily své sliby dané Pánu před jeho lidem. [4]
 4. Prosme Pána za vůdce světových mocností, aby už nikdy nedopustili světovou válku. [5]
 5. Prosme Pána za rodiny, děti, rodiče a příbuzné, aby se měli opravdově rádi. [6]
 6. Prosme za chudé, aby se najedli do sytosti, a ti, kdo Pána hledají, aby ho našli. [7]
 7. Prosme Pána za jeho usychající ratolesti, aby se opět zazelenaly dobrými skutky. [8]
 8. Prosme za pronásledovatele křesťanů, aby se jako Šavel nechali přemoci Pánem. [9]
 9. Prosme Pána za ty, kdo umlčeli své svědomí, aby poznali, v čem je pravda. [10]
 10. Prosme Pána za nás a celou naši farnost, ať se po vzoru Barnabášově ujímáme nově příchozích a uvádíme je do našeho společenství. [11]
 11. Prosme za zesnulé, zvláště za oběti druhé světové války, ať Pána vidí a žijí v jeho slávě. [12]

 

Pane Ježíši Kriste, bez tebe nedokážeme nic.

Dej, ať zůstáváme v tobě a tvá slova v nás,

aby se na nás naplnila tvá zaslíbení. [13]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

    

________________________

[[1]]   Srov. Jan 15,1-8. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 6.

[2]   Srov. Sk 9,31.

[3]   Srov. Jan 15,1nn; Sk 9,26-30; 1 Jan 3,23-24. Viz vstupní modlitba.

[4]   Srov. Ž 22,26b.

[5]   Srov. tamtéž, 28.31-32.

[6]   Srov. 1 Jan 3,18.

[7]   Srov. Ž 22,27.

[8]   Srov. Jan 15,6.

[9]   Srov. Sk 9,1-30.

[10] Srov. 1 Jan 3,19-24.

[11] Srov. Sk 9,26-28.

[12] Srov. tamtéž, 27; Ž 22,31n.

[13] Srov. Jan 15,4-5.7-8; 1 Jan 3,21-24.

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.