Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
5. neděle velikonoční - C / přímluvy

Boží Syn byl skrze své ponížení povýšen a jeho velikonočním vítězstvím byl oslaven Bůh i člověk.

 

Boží Syn byl skrze své ponížení povýšen a jeho velikonočním vítězstvím byl oslaven Bůh i člověk. Prosme našeho Pána, abychom také my byli oslavou Boží před tváří dnešního světa [1]:

 

  1. Prosíme za církev, tvoji nevěstu, aby si uprostřed proměn a protivenství světa dál tkala své svatební roucho a všechny své děti donesla ke spáse. [2]
  2. Všem, kterým jsi dopřál a dopřeješ stát se ve křtu novým stvořením, dej vytrvat ve víře a žít ve svobodě Božích dětí. [3]
  3. Učiň, ať křesťanská láska jedněch k druhým je nejvyšším projevem a poznávacím znamením všech tvých učedníků a učednic. [4]
  4. Ať také vzrůstá snášenlivost a dorozumění mezi křesťany a vyznavači židovství, islámu i jiných světových náboženství. [5]
  5. Spoj lidská srdce i ruce k šíření tvého království v tomto světě, nechť utichnou zastrašování, válečné vřavy a zákeřné útoky na nevinné lidi. [6]
  6. Kéž běženci a vyhnanci naleznou zázemí a útočiště, a všichni, kdo jsou na cestách, navrátí se šťastně domů. [7]
  7. Prosíme také za sebe navzájem, ať neoplácíme zlým za zlé, zdržujeme se projevů nenávisti a dovedeme odpouštět všem, kdo nám způsobují příkoří a naschvály. [8]
  8. Těm, které jsi povolal před svou tvář, dej věčně s tebou žít a zakoušet nekonečnou radost. [9] 

 

Pane Ježíši Kriste,

svěřujeme se tvé veliké dobrotivosti

a velebíme tě, neboť jsi nekonečně shovívavý

a plný lásky k nám i k celému stvoření [10];

ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

________________________

[1] Srov. Sk  Flp 2,6-11; Jan 13,31n.

[2] Srov. Zj 21,2.

[3] Srov. 2 Kor 5,17; Sk 14,22; Řím 8,20-21; Zj 21,5a.

[4] Srov. Jan 13,34-35. Viz Český ekumenický překlad (ČEP).

[5] Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra aetate.

[6] Srov. Ž 145,12-13; Zj 21,1.5a. Srov. II. vatikánský koncil: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 36.

[7] Viz Sk 14,21b-27.

[8] Srov. Mt 5,43-44; Jan 13,34-35. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 28.

[9] Srov. Zj 21,3-4.

[10] Viz Ž 145,8-9.10-11. Srov. ČEP.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 6. 5.

Sk 15,7-21; Jan 15,9-11

Komentář k Jan 15,9-11: Zůstávání v Jeho lásce je především radost. Snažím se o to, aby se můj vztah k Ježíši navenek projevoval radostí k mému okolí, k mým nejbližším?

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Den modliteb za pronásledované křesťany

(6. 5. 2021) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.

Jan Pavel II.

Jan Pavel II.
(27. 4. 2021) 27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna…