Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
6. neděle postní - Květná neděle - A / přímluvy

Na počátku Svatého týdne prosme Krista, našeho Krále a trpícího Spasitele: Pane, smiluj se. [1]

 

1. Žehnej křesťanské mládeži, ať tě oslavuje radostnou vírou, a všem věřícím, aby si zachovali mladé srdce. [2]
 
2. Ujmi se těch, kdo mají být pokřtěni: otevři jejich sluch, aby tě poslouchali a necouvli nazpět; dej jim jazyk učedníků, ať o tobě svědčí. [3]

3. Svou drahocennou krví zachraň každého člověka; svou smrtí na kříži obnov svět. [4]

4. Buď nablízku těžce nemocným a životem zkoušeným; veď je a nes na svých ramenou. [5]

5. Zastaň se i těch, které jako tebe zradili a zapřeli přátelé; všech neprávem obviněných a trestaných. [6]

6. Pomoz nám najít si v příštích dnech čas na ty, kdo mezi nás nemohou přijít, potřebují vlídné slovo a pomoc. [7]
 
7. Pro svoje umučení, pohřbení a slavné vzkříšení daruj zemřelým život věčný.
 
Pane Ježíši Kriste, v tomto památném dni vzýváme
tvé Jméno, klaníme se ti a vyznáváme, že jsi Pán. [8]
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě
Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

 

________________________
[ ] Srov. Iz 50,4-7; Mt 21,1-11; 26,63-64; 27,29.37.
[2] Květná neděle byla vyhlášena Světovým dnem mládeže sv. Janem Pavlem II. v roce 1985. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Homilie na Květnou neděli, 24. března 2013.
[3] Srov. Iz 50,4n. Viz obřad „Efeta“ (podle Mk 7,34) v rámci bezprostřední přípravy na křest.
[4] Srov. Mt 26,28; 27,50-53; Flp 2,8.
[5] Srov. Ž 22,12; Mt 26,31. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: tamtéž.
[6] Srov. Mt 26,15-16.21-25.34.46-50.69-75; 27,3-5.
[7] Srov. Iz 50,4.
[8] Srov. Flp 2,10-11.

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 22. 4.

Sk 11,1-18; Evangelium Jan 10,1-10

Komentář k Sk 11,1-18: I dnes zve naše víra k překonávání hranic. S odvahou se máme otevírat, inspirováni snem, podobně jako první papež.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(22. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači…

Svatý Vojtěch (23. duben)

(22. 4. 2024) Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v…

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(21. 4. 2024) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)
(19. 4. 2024) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů
(15. 4. 2024) Kněz Giovanni Minzoni rozuměl toxickému náboji ideologií

Týden modliteb za duchovní povolání

(15. 4. 2024) Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře…

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

(14. 4. 2024) Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster