Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
6. neděle postní - Květná neděle - A / přímluvy

Na počátku Svatého týdne prosme Krista, našeho Krále a trpícího Spasitele: Pane, smiluj se. [1]

 

1. Žehnej křesťanské mládeži, ať tě oslavuje radostnou vírou, a všem věřícím, aby si zachovali mladé srdce. [2]
 
2. Ujmi se těch, kdo mají být pokřtěni: otevři jejich sluch, aby tě poslouchali a necouvli nazpět; dej jim jazyk učedníků, ať o tobě svědčí. [3]

3. Svou drahocennou krví zachraň každého člověka; svou smrtí na kříži obnov svět. [4]

4. Buď nablízku těžce nemocným a životem zkoušeným; veď je a nes na svých ramenou. [5]

5. Zastaň se i těch, které jako tebe zradili a zapřeli přátelé; všech neprávem obviněných a trestaných. [6]

6. Pomoz nám najít si v příštích dnech čas na ty, kdo mezi nás nemohou přijít, potřebují vlídné slovo a pomoc. [7]
 
7. Pro svoje umučení, pohřbení a slavné vzkříšení daruj zemřelým život věčný.
 
Pane Ježíši Kriste, v tomto památném dni vzýváme
tvé Jméno, klaníme se ti a vyznáváme, že jsi Pán. [8]
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě
Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

 

________________________
[ ] Srov. Iz 50,4-7; Mt 21,1-11; 26,63-64; 27,29.37.
[2] Květná neděle byla vyhlášena Světovým dnem mládeže sv. Janem Pavlem II. v roce 1985. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Homilie na Květnou neděli, 24. března 2013.
[3] Srov. Iz 50,4n. Viz obřad „Efeta“ (podle Mk 7,34) v rámci bezprostřední přípravy na křest.
[4] Srov. Mt 26,28; 27,50-53; Flp 2,8.
[5] Srov. Ž 22,12; Mt 26,31. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: tamtéž.
[6] Srov. Mt 26,15-16.21-25.34.46-50.69-75; 27,3-5.
[7] Srov. Iz 50,4.
[8] Srov. Flp 2,10-11.

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 53,10-11; Žalm 33; Žid 4,14-16
Mk 10,35-45

Je smutné sledovat, jak sami učedníci mnohdy Ježíšovi nerozumí. Pán nepřinesl novou formu politického uspořádání či rozdělení si světa. On přinesl spásu. Dokážeme tyto skutečnosti od sebe oddělit? Zdá se, že člověk přemýšlí jen v kontextu vlastního světa, sebezajištění, ohodnocení, moci… Jak jen vysvětlit, že spása nesouvisí s otázkou peněz či politického vlivu? Jak jen přesvědčit člověka, že v jeho životě jde o cosi věčného, co nekončí např. ztrátou funkce? Vzájemné pochopení znamená hledat, co nám druhý sděluje, snažit se vcítit do jeho myšlení, strachů, radostí, vizí, jak to činí Kristus. Teprve pak je možné uplatnit kritiku, protože jsme porozuměli a můžeme vidět chyby v logické či emocionální myšlenkové struktuře člověka, kterému nasloucháme. Ale to znamená být připraven korigovat svět vlastních představ, snů a zvyků.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve