Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
6. neděle postní - Květná neděle - B / přímluvy

Milovaní, s Pánem Ježíšem prožíváme jeho slavný vjezd do Jeruzaléma, ale i jeho opuštěnost a naprostou vydanost Otci i lidem. Velebme ho a prosme: [1]
 1. Za křesťanskou mládež, ať je znamením tvého věčného mládí a čistoty. [2]
 2. Za Církev, ať do světa vnáší mír a pokoru Krále jedoucího na oslátku. [3]
 3. Za ty, kdo se o Velikonocích stanou křesťany, ať se stanou též služebníky a služebnicemi živého Boha. [4]
 4. Za nevěřící, ať mohou poznat a vyznat, že ty jsi opravdu Boží Syn. [5]
 5. Za ty, kdo vládnou, ať je neovládá netečnost, dovolující bezpráví a krutost. [6]
 6. Za naši vlast, ať ji nepoznamenává pýcha Herodů, slabošství Pilátů a slepota davu. [7]
 7. Za ty, kdo tě vyznávají nebo zapírají podle toho, jak se to zrovna hodí, aby se k tobě obrátili celým svým srdcem. [8]
 8. Za ty, kdo trpí pro tvoje Jméno, aby se jejich útrapy obrátily v dobro pro všechny. [9]
 9. Za ty, kdo druhé doprovázejí na jejich křížových cestách, ať mají vytrvalost tvé Matky a tvých učednic. [10]
 10. Za naši farnost (naše společenství), abychom Velikonoce prožili v lásce, s níž jsi se za nás obětoval. [11]
 11. Za všechny zemřelé, aby jim tvůj kříž odemkl nebe. [12]

 

Pane Ježíši, vyslyš nás, kteří stojíme pod tvým

křížem a vyhlížíme světlo nedělního jitra. [13]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

 

________________________

[[1]] Srov. Mk 11,1-10; 14,1–15,47; Flp 2,6-11.  

[2] Srov. Lk 3,23a; Žid 4,15. Viz Světový den mládeže, každoročně připadající na Květnou neděli.

[3] Srov. Mk 11,1nn.

[4] Srov. Iz 50,4-7; Flp 2,7.

[5] Srov. Mk 15,39; Flp 2,11.

[6] Srov. Mk 15,1-15.

[7] Srov. tamtéž; Lk 23,6-12.

[8] Srov. Mk 14,27-31.66-72.

[9] Srov. Mk 14,27-31.66-72.

[10] Srov. Mk 15,40-41.47; Jan 19,25.

[11] Srov. Ž 22,8-9.17-18a.19-20.23-24; Mk 14,22-25; 15,22-37; Jan 3,14-17.

[12] Srov. Mk 15,1-47; Flp 2,6nn.

[13] Srov. Mk 15,24–16,8. Viz vstupní modlitba.

Čtení z dnešního dne: Úterý 30. 11., svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18; Žl 19; ; Mt 4,18-22

Komentář k Mt 4,18-22: Ondřej a Petr byli rodní bratři. Chci dnes prosit za jednotu církve a děkovat za to, že srdečné lidské vztahy napomáhají šíření evangelia. Ono se nešíří „samo“, ale právě s naší pomocí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)