Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
6. neděle postní - Květná neděle - B / přímluvy

Milovaní, s Pánem Ježíšem prožíváme jeho slavný vjezd do Jeruzaléma, ale i jeho opuštěnost a naprostou vydanost Otci i lidem. Velebme ho a prosme: [1]
 1. Za křesťanskou mládež, ať je znamením tvého věčného mládí a čistoty. [2]
 2. Za Církev, ať do světa vnáší mír a pokoru Krále jedoucího na oslátku. [3]
 3. Za ty, kdo se o Velikonocích stanou křesťany, ať se stanou též služebníky a služebnicemi živého Boha. [4]
 4. Za nevěřící, ať mohou poznat a vyznat, že ty jsi opravdu Boží Syn. [5]
 5. Za ty, kdo vládnou, ať je neovládá netečnost, dovolující bezpráví a krutost. [6]
 6. Za naši vlast, ať ji nepoznamenává pýcha Herodů, slabošství Pilátů a slepota davu. [7]
 7. Za ty, kdo tě vyznávají nebo zapírají podle toho, jak se to zrovna hodí, aby se k tobě obrátili celým svým srdcem. [8]
 8. Za ty, kdo trpí pro tvoje Jméno, aby se jejich útrapy obrátily v dobro pro všechny. [9]
 9. Za ty, kdo druhé doprovázejí na jejich křížových cestách, ať mají vytrvalost tvé Matky a tvých učednic. [10]
 10. Za naši farnost (naše společenství), abychom Velikonoce prožili v lásce, s níž jsi se za nás obětoval. [11]
 11. Za všechny zemřelé, aby jim tvůj kříž odemkl nebe. [12]

 

Pane Ježíši, vyslyš nás, kteří stojíme pod tvým

křížem a vyhlížíme světlo nedělního jitra. [13]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

 

________________________

[[1]] Srov. Mk 11,1-10; 14,1–15,47; Flp 2,6-11.  

[2] Srov. Lk 3,23a; Žid 4,15. Viz Světový den mládeže, každoročně připadající na Květnou neděli.

[3] Srov. Mk 11,1nn.

[4] Srov. Iz 50,4-7; Flp 2,7.

[5] Srov. Mk 15,39; Flp 2,11.

[6] Srov. Mk 15,1-15.

[7] Srov. tamtéž; Lk 23,6-12.

[8] Srov. Mk 14,27-31.66-72.

[9] Srov. Mk 14,27-31.66-72.

[10] Srov. Mk 15,40-41.47; Jan 19,25.

[11] Srov. Ž 22,8-9.17-18a.19-20.23-24; Mk 14,22-25; 15,22-37; Jan 3,14-17.

[12] Srov. Mk 15,1-47; Flp 2,6nn.

[13] Srov. Mk 15,24–16,8. Viz vstupní modlitba.

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.