Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
6. neděle postní - Květná neděle - B / přímluvy

Milovaní, s Pánem Ježíšem prožíváme jeho slavný vjezd do Jeruzaléma, ale i jeho opuštěnost a naprostou vydanost Otci i lidem. Velebme ho a prosme: [1]
 1. Za křesťanskou mládež, ať je znamením tvého věčného mládí a čistoty. [2]
 2. Za Církev, ať do světa vnáší mír a pokoru Krále jedoucího na oslátku. [3]
 3. Za ty, kdo se o Velikonocích stanou křesťany, ať se stanou též služebníky a služebnicemi živého Boha. [4]
 4. Za nevěřící, ať mohou poznat a vyznat, že ty jsi opravdu Boží Syn. [5]
 5. Za ty, kdo vládnou, ať je neovládá netečnost, dovolující bezpráví a krutost. [6]
 6. Za naši vlast, ať ji nepoznamenává pýcha Herodů, slabošství Pilátů a slepota davu. [7]
 7. Za ty, kdo tě vyznávají nebo zapírají podle toho, jak se to zrovna hodí, aby se k tobě obrátili celým svým srdcem. [8]
 8. Za ty, kdo trpí pro tvoje Jméno, aby se jejich útrapy obrátily v dobro pro všechny. [9]
 9. Za ty, kdo druhé doprovázejí na jejich křížových cestách, ať mají vytrvalost tvé Matky a tvých učednic. [10]
 10. Za naši farnost (naše společenství), abychom Velikonoce prožili v lásce, s níž jsi se za nás obětoval. [11]
 11. Za všechny zemřelé, aby jim tvůj kříž odemkl nebe. [12]

 

Pane Ježíši, vyslyš nás, kteří stojíme pod tvým

křížem a vyhlížíme světlo nedělního jitra. [13]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

 

________________________

[[1]] Srov. Mk 11,1-10; 14,1–15,47; Flp 2,6-11.  

[2] Srov. Lk 3,23a; Žid 4,15. Viz Světový den mládeže, každoročně připadající na Květnou neděli.

[3] Srov. Mk 11,1nn.

[4] Srov. Iz 50,4-7; Flp 2,7.

[5] Srov. Mk 15,39; Flp 2,11.

[6] Srov. Mk 15,1-15.

[7] Srov. tamtéž; Lk 23,6-12.

[8] Srov. Mk 14,27-31.66-72.

[9] Srov. Mk 14,27-31.66-72.

[10] Srov. Mk 15,40-41.47; Jan 19,25.

[11] Srov. Ž 22,8-9.17-18a.19-20.23-24; Mk 14,22-25; 15,22-37; Jan 3,14-17.

[12] Srov. Mk 15,1-47; Flp 2,6nn.

[13] Srov. Mk 15,24–16,8. Viz vstupní modlitba.

Čtení z dnešního dne: Úterý úterý 5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje

1. čtení – Iz 61,1-3a; Evangelium – Lk 10,1-9

Komentář k Lk 10,1-9: Ježíš posílá své učedníky po dvou. Na našich bratřích je zřejmé, že se osvědčili. Podmínkou úspěchu při hlásání jsou dobré vztahy. Vzor pro dnešní církev!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2022) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2022) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…