Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
6. neděle velikonoční - B / přímluvy

Sestry a bratři, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Prosme svého nejlepšího Přítele: [1]
 1. Žehnej, Pane, své Církvi, ať se z ní tvá radost rozlévá do celého světa. [2]
 2. Povzbuzuj všechny, které jsi nazval svými přáteli, aby zůstávali ve tvé lásce. [3]
 3. Podej pomocnou ruku zvláště těm, kdo pro přátelství s tebou snášejí ústrky a pronásledování. [4]
 4. Daruj všem, které sis vyvolil ke své službě, pokoru a horlivost apoštola Petra. [5]
 5. Dej novým Božím dětem vyrůst v živý chrám Ducha, živený tvým slovem a eucharistií. [6]
 6. Uč křesťany žijící v rozptýlení brát vážně tvůj příkaz: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ [7]
 7. Uschopni každého, kdo tě nezná, odpovědět na tvou lásku otevřeným srdcem. [8]
 8. Utužuj přátelství a solidaritu mezi lidmi všech národů, jazyků, ras a náboženství. [9]
 9. Buď posilou také pro ty, kdo nasazují své životy, aby zachránili životy druhých. [10]
 10. Naplň Duchem přátelství, vzájemné lásky a tolerance naši farní rodinu. [11]
 11. Uveď naše zesnulé tam, kde neustává jásot, zpěv a chvála tvého Jména. [12]

 

Pane Ježíši, ty jsi náš Bůh, bratr a Přítel; vyslyš

milostivě tyto a všechny prosby svých přátel.

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. [13] Amen.

 

________________________

[[1]]   Viz Jan 15,13 (Český ekumenický překlad).

[2]   Srov. tamtéž, 9-11; Ž 98,4.

[3]   Srov. Jan 15,9-10.

[4]   Srov. tamtéž,13-15. Viz Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě, připadající na tuto neděli.

[5]   Srov. Jan 15,16a; Sk 10,25-48. Viz Český misál: 2. eucharistická modlitba.

[6]   Srov. Jan 15,9-17; Sk 10,44-48; 1 Kor 3,16.

[7]   Viz Jan 15,12.17.

[8]   Srov. tamtéž, 9nn; 1 Jan 4,7-10.

[9]   Srov. Ž 98,3cd-4; Sk 10,34-35; Zj 5,10. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva při zahájení návštěvy Turecka, 28. listopadu 2014.

[10] Srov. Jan 15,13-17.

[11] Srov. tamtéž; 1 Jan 4,7nn.

[12] Srov. Ž 98,4; Sk 10,48.

[13] Srov. Jan 15,13-17; 19,28; Žid 4,15.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Středa 16. 6.

2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18

Komentář k Mt 6,1-6.16-18: Můj vztah k Bohu ať je co nejintimnější a nejdůvěrnější. Právě ve skrytosti se mohu připravit na společné slavení s celou církví. Pocta vzdávaná veřejně pak bude upřímnější.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2021) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2021) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2021) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…