Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
6. neděle velikonoční - A / přímluvy

V Duchu pravdy, který v nás přebývá, prosme Pána: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme za všechny pokřtěné, aby tě měli v srdci i na jazyku a věrně zachovávali tvá přikázání. [2]
  2. Prosme za ty, kdo přijmou dar Ducha svatého, aby s nimi byl navždy a oni zůstávali v něm. [3]
  3. Prosme za ty, jimž je hlásáno evangelium, aby je přijali stejně radostně jako Samařané od jáhna Filipa. [4]
  4. Prosme za svět a lidi v něm, ať pocítí sílu Ducha Utěšitele, žijí v jeho lásce a míru. [5]  
  5. Prosme za pronásledované a trpící křesťany, ať se na nich projeví moc tvého kříže a zmrtvýchvstání. [6]  
  6. Prosme za ty, kdo se nad námi pohoršují, aby sami poznali, jak krásné je být křesťanem. [7]
  7. Prosme za osiřelé a opuštěné: přijď k nim v sestrách a bratřích, kteří se jich ujmou. [8] 
  8. Prosme za lidi trpící za své zlé činy, ať jsou očištěni lítostí a najdou odpuštění u těch, kterým ublížili. [9]
  9. Prosme za zde přítomné: kéž jsme stále připraveni dát odpověď každému, kdo se nás zeptá na důvod naší naděje. [10]
  10. Prosme za naše zemřelé, aby navěky žili s tebou, Pánem věčně živým. [11]

 

 

Buď veleben, Pane Ježíši, že přijímáš naše prosby.

Kéž den ode dne lépe poznáváme, že ty jsi ve svém Otci,

my v tobě a ty v nás. [12]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě

Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Jan 14,17.

[2]   Srov. tamtéž, 15-21; 1 Petr 3,15.

[3]   Srov. Jan 14,15-17; Sk 8,14-17. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1293–1301.

[4]   Srov. Sk 8,5-8.14; 21,8.

[5]   Srov. Jan 14,16-17; Sk 1,8.

[6]   Srov. Ž 66,2.4.7a; 1 Petr 3,17. Ke Dni modliteb za pronásledované křesťany, připadajícímu na tuto neděli.

[7]   Srov. 1 Petr 3,16.

[8]   Srov. Jan 14,18.

[9]   Srov. 1 Petr 3,17.

[10] Srov. tamtéž, 15. Viz Český ekumenický překlad.

[11] Srov. Jan 14,19.

[12] Srov. Ž 66,20; Jan 14,20; Gal 2,20.

Čtení z dnešního dne: Úterý 21. 9., svátek sv. Matouše

Ef 4,1-7.11-13; Žl 19; ; Mt 9,9-13

Komentář k Mt 9,9-13: Nekritizovali by dnes mnozí Ježíše pro jeho odvahu? Kritéria pro výběr nových apoštolů jsme dnes opravdu „zdokonalili“. Nechybí nám ale víc odvahy?

Zdroj: Nedělní liturgie

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Sv. Jan Zlatoústý (13.9.)

(11. 9. 2021) Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do…