Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
6. neděle velikonoční - A / přímluvy

V Duchu pravdy, který v nás přebývá, prosme Pána: Pane, smiluj se. [1]
 1. Prosme za všechny pokřtěné, aby tě měli v srdci i na jazyku a věrně zachovávali tvá přikázání. [2]
 2. Prosme za ty, kdo přijmou dar Ducha svatého, aby s nimi byl navždy a oni zůstávali v něm. [3]
 3. Prosme za ty, jimž je hlásáno evangelium, aby je přijali stejně radostně jako Samařané od jáhna Filipa. [4]
 4. Prosme za svět a lidi v něm, ať pocítí sílu Ducha Utěšitele, žijí v jeho lásce a míru. [5]  
 5. Prosme za pronásledované a trpící křesťany, ať se na nich projeví moc tvého kříže a zmrtvýchvstání. [6]  
 6. Prosme za ty, kdo se nad námi pohoršují, aby sami poznali, jak krásné je být křesťanem. [7]
 7. Prosme za osiřelé a opuštěné: přijď k nim v sestrách a bratřích, kteří se jich ujmou. [8] 
 8. Prosme za lidi trpící za své zlé činy, ať jsou očištěni lítostí a najdou odpuštění u těch, kterým ublížili. [9]
 9. Prosme za zde přítomné: kéž jsme stále připraveni dát odpověď každému, kdo se nás zeptá na důvod naší naděje. [10]
 10. Prosme za naše zemřelé, aby navěky žili s tebou, Pánem věčně živým. [11]

 

 

Buď veleben, Pane Ježíši, že přijímáš naše prosby.

Kéž den ode dne lépe poznáváme, že ty jsi ve svém Otci,

my v tobě a ty v nás. [12]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě

Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Jan 14,17.

[2]   Srov. tamtéž, 15-21; 1 Petr 3,15.

[3]   Srov. Jan 14,15-17; Sk 8,14-17. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1293–1301.

[4]   Srov. Sk 8,5-8.14; 21,8.

[5]   Srov. Jan 14,16-17; Sk 1,8.

[6]   Srov. Ž 66,2.4.7a; 1 Petr 3,17. Ke Dni modliteb za pronásledované křesťany, připadajícímu na tuto neděli.

[7]   Srov. 1 Petr 3,16.

[8]   Srov. Jan 14,18.

[9]   Srov. 1 Petr 3,17.

[10] Srov. tamtéž, 15. Viz Český ekumenický překlad.

[11] Srov. Jan 14,19.

[12] Srov. Ž 66,20; Jan 14,20; Gal 2,20.

Čtení z dnešního dne: Sobota 13. 7. 2024, Sobota 14. týdne v mezidobí

Iz 6,1-8;

Komentář k Mt 10,24-33: Nebeskému Otci na mně tolik záleží! Ale: záleží mně osobně na Otci? Chci pracovat na tom, aby víra byla oboustranným vztahem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…