Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
6. neděle velikonoční - B / přímluvy

Sestry a bratři, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Prosme svého nejlepšího Přítele: [1]
 1. Žehnej, Pane, své Církvi, ať se z ní tvá radost rozlévá do celého světa. [2]
 2. Povzbuzuj všechny, které jsi nazval svými přáteli, aby zůstávali ve tvé lásce. [3]
 3. Podej pomocnou ruku zvláště těm, kdo pro přátelství s tebou snášejí ústrky a pronásledování. [4]
 4. Daruj všem, které sis vyvolil ke své službě, pokoru a horlivost apoštola Petra. [5]
 5. Dej novým Božím dětem vyrůst v živý chrám Ducha, živený tvým slovem a eucharistií. [6]
 6. Uč křesťany žijící v rozptýlení brát vážně tvůj příkaz: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ [7]
 7. Uschopni každého, kdo tě nezná, odpovědět na tvou lásku otevřeným srdcem. [8]
 8. Utužuj přátelství a solidaritu mezi lidmi všech národů, jazyků, ras a náboženství. [9]
 9. Buď posilou také pro ty, kdo nasazují své životy, aby zachránili životy druhých. [10]
 10. Naplň Duchem přátelství, vzájemné lásky a tolerance naši farní rodinu. [11]
 11. Uveď naše zesnulé tam, kde neustává jásot, zpěv a chvála tvého Jména. [12]

 

Pane Ježíši, ty jsi náš Bůh, bratr a Přítel; vyslyš

milostivě tyto a všechny prosby svých přátel.

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. [13] Amen.

 

________________________

[[1]]   Viz Jan 15,13 (Český ekumenický překlad).

[2]   Srov. tamtéž, 9-11; Ž 98,4.

[3]   Srov. Jan 15,9-10.

[4]   Srov. tamtéž,13-15. Viz Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě, připadající na tuto neděli.

[5]   Srov. Jan 15,16a; Sk 10,25-48. Viz Český misál: 2. eucharistická modlitba.

[6]   Srov. Jan 15,9-17; Sk 10,44-48; 1 Kor 3,16.

[7]   Viz Jan 15,12.17.

[8]   Srov. tamtéž, 9nn; 1 Jan 4,7-10.

[9]   Srov. Ž 98,3cd-4; Sk 10,34-35; Zj 5,10. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva při zahájení návštěvy Turecka, 28. listopadu 2014.

[10] Srov. Jan 15,13-17.

[11] Srov. tamtéž; 1 Jan 4,7nn.

[12] Srov. Ž 98,4; Sk 10,48.

[13] Srov. Jan 15,13-17; 19,28; Žid 4,15.

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.