Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
6. neděle velikonoční - B / přímluvy

Sestry a bratři, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Prosme svého nejlepšího Přítele: [1]
 1. Žehnej, Pane, své Církvi, ať se z ní tvá radost rozlévá do celého světa. [2]
 2. Povzbuzuj všechny, které jsi nazval svými přáteli, aby zůstávali ve tvé lásce. [3]
 3. Podej pomocnou ruku zvláště těm, kdo pro přátelství s tebou snášejí ústrky a pronásledování. [4]
 4. Daruj všem, které sis vyvolil ke své službě, pokoru a horlivost apoštola Petra. [5]
 5. Dej novým Božím dětem vyrůst v živý chrám Ducha, živený tvým slovem a eucharistií. [6]
 6. Uč křesťany žijící v rozptýlení brát vážně tvůj příkaz: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ [7]
 7. Uschopni každého, kdo tě nezná, odpovědět na tvou lásku otevřeným srdcem. [8]
 8. Utužuj přátelství a solidaritu mezi lidmi všech národů, jazyků, ras a náboženství. [9]
 9. Buď posilou také pro ty, kdo nasazují své životy, aby zachránili životy druhých. [10]
 10. Naplň Duchem přátelství, vzájemné lásky a tolerance naši farní rodinu. [11]
 11. Uveď naše zesnulé tam, kde neustává jásot, zpěv a chvála tvého Jména. [12]

 

Pane Ježíši, ty jsi náš Bůh, bratr a Přítel; vyslyš

milostivě tyto a všechny prosby svých přátel.

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. [13] Amen.

 

________________________

[[1]]   Viz Jan 15,13 (Český ekumenický překlad).

[2]   Srov. tamtéž, 9-11; Ž 98,4.

[3]   Srov. Jan 15,9-10.

[4]   Srov. tamtéž,13-15. Viz Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě, připadající na tuto neděli.

[5]   Srov. Jan 15,16a; Sk 10,25-48. Viz Český misál: 2. eucharistická modlitba.

[6]   Srov. Jan 15,9-17; Sk 10,44-48; 1 Kor 3,16.

[7]   Viz Jan 15,12.17.

[8]   Srov. tamtéž, 9nn; 1 Jan 4,7-10.

[9]   Srov. Ž 98,3cd-4; Sk 10,34-35; Zj 5,10. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva při zahájení návštěvy Turecka, 28. listopadu 2014.

[10] Srov. Jan 15,13-17.

[11] Srov. tamtéž; 1 Jan 4,7nn.

[12] Srov. Ž 98,4; Sk 10,48.

[13] Srov. Jan 15,13-17; 19,28; Žid 4,15.

Čtení z dnešního dne: Sobota 2.7.

1. čtení - Am 9,11-15; Evangelium – Mt 9,14-17

Komentář k Mt 9,14-17: Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých obalů! Je stále živé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII.