Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
6. neděle velikonoční - C / přímluvy

S důvěrou volejme k Pánu, který přislibuje Ducha Přímluvce a dává svůj pokoj.

 

Milovaní, s důvěrou volejme k Pánu, který přislibuje Ducha Přímluvce a dává svůj pokoj: [1]

  1. Za pastýře církve, řeholnice, řeholníky a věřící laiky, Pane, prosíme: zapal je svým svatým Duchem, nechť jsou tvým hlasem oslovujícím lidi 21. století. [2]
  2. Srdce svých ctitelů otevři Duchu Utěšiteli, ať se pod jeho vedením modlí, lépe rozumějí Písmu svatému a neukládají si žádná zbytečná břemena. [3]
  3. Všem mužům, ženám a dětem vyprošujeme život v Duchu a pravdě, přebývání v míru, svobodě a bezpečí. [4]
  4. Svému pokoji dej spočinout zvláště na těch, jež sužují pokušení, duševní nemoci, závislosti nebo jsou v přímém područí Zlého. [5]
  5. Duchem lásky oživuj i toto společenství, ať zachováváme tvoje slovo a radujeme se, že máš svůj příbytek mezi námi. [6]
  6. Upevňuj naši naději, že se s těmi, kteří nás předešli na věčnost, shledáme u tebe v nebeském Jeruzalémě. [7]

 

Pane Ježíši Kriste,

posiluj nás svou milostí, ať i naším prostřednictvím

je na zemi známo, jak jednáš, národy poznají tvoji spásu,

lidé tě chválí a radují se v tobě [8], který žiješ a kraluješ

s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Viz Jan 14,26-27.

[2] Srov. tamtéž, v. 26.

[3] Srov. Sk 15,28.

[4] Srov. Jan 4,23; 14,27.

[5] Srov. tamtéž, v. 27.

[6] Srov. tamtéž, vv. 23.28; Zj 21,22.

[7] Srov. Zj 19,9; 21,10-14.22-23. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1329.

[8] Srov. Ž 67,2-3.5-6; Jan 14,26.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 6. 5.

Sk 15,7-21; Jan 15,9-11

Komentář k Jan 15,9-11: Zůstávání v Jeho lásce je především radost. Snažím se o to, aby se můj vztah k Ježíši navenek projevoval radostí k mému okolí, k mým nejbližším?

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.

Jan Pavel II.

Jan Pavel II.
(27. 4. 2021) 27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna…

Noc kostelů

Noc kostelů
(26. 4. 2021) Základní informace o Noci kostelů.