Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
6. neděle velikonoční /Jan 14,23-29/

Včera jsme slavili veliký svátek našeho národního patrona sv. Jana Nepomuckého. Po celé Evropě je známým světce a pomocníkem. S jeho sochami se setkáváme především na mostech.

V evangeliu slyšíme o tom, že kdo miluje Krista, zachovává jeho slovo. Sv. Jan byl a je uctíván právě proto, že ctil Boží slovo a dokázal mlčet právě tehdy, když hájil zpovědní tajemství. Svou věrnost Bohu zaplatil životem.

Vždy, když uvidíme jeho sochu nebo obraz, jej můžeme poprosit, abychom tak, jako on si vážili Božího slova a ve vztahu k druhým používali taková slova, která přinesou pouze radost a pokoj. A to, co nemá být řečeno, ať uchováme do naší paměti na příhodnou dobu a nezapomeneme, že ne jen slovy, ale skutky, a to i modlitbou, můžeme mnoho druhým pomoci.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)