Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
6. neděle velikonoční /Jan 14,23-29/

Včera jsme slavili veliký svátek našeho národního patrona sv. Jana Nepomuckého. Po celé Evropě je známým světce a pomocníkem. S jeho sochami se setkáváme především na mostech.

V evangeliu slyšíme o tom, že kdo miluje Krista, zachovává jeho slovo. Sv. Jan byl a je uctíván právě proto, že ctil Boží slovo a dokázal mlčet právě tehdy, když hájil zpovědní tajemství. Svou věrnost Bohu zaplatil životem.

Vždy, když uvidíme jeho sochu nebo obraz, jej můžeme poprosit, abychom tak, jako on si vážili Božího slova a ve vztahu k druhým používali taková slova, která přinesou pouze radost a pokoj. A to, co nemá být řečeno, ať uchováme do naší paměti na příhodnou dobu a nezapomeneme, že ne jen slovy, ale skutky, a to i modlitbou, můžeme mnoho druhým pomoci.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Středa 27. 9.

1. čtení – Ezd 9,5-9; Evangelium – Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9: Ezdrášova modlitba je výrazem zoufalství nad smíšenými sňatky, které tenkrát ohrožovaly existenci národa. Lidé si sami někdy ničili to, co jim Hospodin skrze perského krále dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2023) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2023) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2023) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi