Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
7. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, s dětskou důvěrou vzývejme nebeského Otce, který nás věnčí láskou a slitováním. [1]

 

  1. Svým Duchem obnovuj a omlazuj Kristovu Církev, aby byla stále živým znamením tvé dobroty,
    lásky a svatosti. [2]
  2. Z výtěžku dnešní sbírky kéž Svatý otec podělí co nejvíce potřebných a strádajících po celém světě. [3]
  3. Naše současníky, oslněné lidskou i umělou inteligencí, přiveď k poznání Krista, tvé věčné Moudrosti. [4]
  4. Zlobu nepřátel křesťanů zlom silou lásky a modlitby našich pronásledovaných bratří. [5]
  5. Osvobození a obrácení vyprošujeme všem, které opanovala zášť, pomstychtivost, násilnictví a touha zabíjet. [6]
  6. Pomoz těm, pro něž je vlastní tělo modlou a zdrojem sobecké rozkoše, objevit v něm tvůj dar stvořený pro lásku. [7]
  7. Uč zde přítomné i naše blízké žít v lásce a nezavrhovat ty, kdo nás odmítli, urazili, zklamali. [8]
  8. Buď milostiv všem, kteří zemřeli, aniž by se smířili s tebou a s lidmi. [9]

 

Bože, náš nebeský Otče, svoje prosby,

životy, Církev, svět i každého z lidí

svěřujeme tvému nekonečnému milosrdenství.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. [10]

 

 

________________________

[1]   Srov. Ž 103,4b; Mt 5,45.48.

[2]   Srov. Lv 19,2; Ž 103,3-4.8.10.12-13; Mt 5,48. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1, 7–9.

[3]   Viz pravidelná celosvětová mešní sbírka „Svatopetrský haléř“ (Denarius Sancti Petri).

[4]   Srov. 1 Kor 1,24; 3,18-21a.

[5]   Srov. Mt 5,43-47.

[6]   Srov. tamtéž, vv. 38-45.

[7]   Srov. 1 Kor 3,16-17. Srov. JAN PAVEL II.: Familiaris consortio, apoštolská adhortace o úkolech křesťanské rodiny v současném světě (1981), čl. 11.

[8]   Srov. Mt 5,43-48.

[9]   Srov. tamtéž, vv. 23-24.

[10] Srov. Ž 103,8.11; 1 Kor 3,21b-23. Srov. II. VAT.: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 16.8.

Ez 28,1-10; Mt 19,23-30

Komentář k Ez 28,1-10: Vždy špatně skončí, když se lidé staví na Boží místo. V minulém století jsme se o tom přesvědčili. Platí to ovšem i pro mě a v maličkostech…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…