Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
7. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, s dětskou důvěrou vzývejme nebeského Otce, který nás věnčí láskou a slitováním. [1]

 

  1. Svým Duchem obnovuj a omlazuj Kristovu Církev, aby byla stále živým znamením tvé dobroty,
    lásky a svatosti. [2]
  2. Z výtěžku dnešní sbírky kéž Svatý otec podělí co nejvíce potřebných a strádajících po celém světě. [3]
  3. Naše současníky, oslněné lidskou i umělou inteligencí, přiveď k poznání Krista, tvé věčné Moudrosti. [4]
  4. Zlobu nepřátel křesťanů zlom silou lásky a modlitby našich pronásledovaných bratří. [5]
  5. Osvobození a obrácení vyprošujeme všem, které opanovala zášť, pomstychtivost, násilnictví a touha zabíjet. [6]
  6. Pomoz těm, pro něž je vlastní tělo modlou a zdrojem sobecké rozkoše, objevit v něm tvůj dar stvořený pro lásku. [7]
  7. Uč zde přítomné i naše blízké žít v lásce a nezavrhovat ty, kdo nás odmítli, urazili, zklamali. [8]
  8. Buď milostiv všem, kteří zemřeli, aniž by se smířili s tebou a s lidmi. [9]

 

Bože, náš nebeský Otče, svoje prosby,

životy, Církev, svět i každého z lidí

svěřujeme tvému nekonečnému milosrdenství.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. [10]

 

 

________________________

[1]   Srov. Ž 103,4b; Mt 5,45.48.

[2]   Srov. Lv 19,2; Ž 103,3-4.8.10.12-13; Mt 5,48. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1, 7–9.

[3]   Viz pravidelná celosvětová mešní sbírka „Svatopetrský haléř“ (Denarius Sancti Petri).

[4]   Srov. 1 Kor 1,24; 3,18-21a.

[5]   Srov. Mt 5,43-47.

[6]   Srov. tamtéž, vv. 38-45.

[7]   Srov. 1 Kor 3,16-17. Srov. JAN PAVEL II.: Familiaris consortio, apoštolská adhortace o úkolech křesťanské rodiny v současném světě (1981), čl. 11.

[8]   Srov. Mt 5,43-48.

[9]   Srov. tamtéž, vv. 23-24.

[10] Srov. Ž 103,8.11; 1 Kor 3,21b-23. Srov. II. VAT.: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve