Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
7. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, s dětskou důvěrou vzývejme nebeského Otce, který nás věnčí láskou a slitováním. [1]

 

 1. Svým Duchem obnovuj a omlazuj Kristovu Církev, aby byla stále živým znamením tvé dobroty,
  lásky a svatosti. [2]
 2. Z výtěžku dnešní sbírky kéž Svatý otec podělí co nejvíce potřebných a strádajících po celém světě. [3]
 3. Naše současníky, oslněné lidskou i umělou inteligencí, přiveď k poznání Krista, tvé věčné Moudrosti. [4]
 4. Zlobu nepřátel křesťanů zlom silou lásky a modlitby našich pronásledovaných bratří. [5]
 5. Osvobození a obrácení vyprošujeme všem, které opanovala zášť, pomstychtivost, násilnictví a touha zabíjet. [6]
 6. Pomoz těm, pro něž je vlastní tělo modlou a zdrojem sobecké rozkoše, objevit v něm tvůj dar stvořený pro lásku. [7]
 7. Uč zde přítomné i naše blízké žít v lásce a nezavrhovat ty, kdo nás odmítli, urazili, zklamali. [8]
 8. Buď milostiv všem, kteří zemřeli, aniž by se smířili s tebou a s lidmi. [9]

 

Bože, náš nebeský Otče, svoje prosby,

životy, Církev, svět i každého z lidí

svěřujeme tvému nekonečnému milosrdenství.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. [10]

 

 

________________________

[1]   Srov. Ž 103,4b; Mt 5,45.48.

[2]   Srov. Lv 19,2; Ž 103,3-4.8.10.12-13; Mt 5,48. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1, 7–9.

[3]   Viz pravidelná celosvětová mešní sbírka „Svatopetrský haléř“ (Denarius Sancti Petri).

[4]   Srov. 1 Kor 1,24; 3,18-21a.

[5]   Srov. Mt 5,43-47.

[6]   Srov. tamtéž, vv. 38-45.

[7]   Srov. 1 Kor 3,16-17. Srov. JAN PAVEL II.: Familiaris consortio, apoštolská adhortace o úkolech křesťanské rodiny v současném světě (1981), čl. 11.

[8]   Srov. Mt 5,43-48.

[9]   Srov. tamtéž, vv. 23-24.

[10] Srov. Ž 103,8.11; 1 Kor 3,21b-23. Srov. II. VAT.: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 25.5.

SK 19,1-8; JAN 16,29-33

Komentář k Jan 16,29-33: Ježíš vyčítavě předpovídá svou opuštěnost. Nechci ho v tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své lásky! Můj vztah k Němu mi dává jistotu, že spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz