Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
7. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, s dětskou důvěrou vzývejme nebeského Otce, který nás věnčí láskou a slitováním. [1]

 

  1. Svým Duchem obnovuj a omlazuj Kristovu Církev, aby byla stále živým znamením tvé dobroty,
    lásky a svatosti. [2]
  2. Z výtěžku dnešní sbírky kéž Svatý otec podělí co nejvíce potřebných a strádajících po celém světě. [3]
  3. Naše současníky, oslněné lidskou i umělou inteligencí, přiveď k poznání Krista, tvé věčné Moudrosti. [4]
  4. Zlobu nepřátel křesťanů zlom silou lásky a modlitby našich pronásledovaných bratří. [5]
  5. Osvobození a obrácení vyprošujeme všem, které opanovala zášť, pomstychtivost, násilnictví a touha zabíjet. [6]
  6. Pomoz těm, pro něž je vlastní tělo modlou a zdrojem sobecké rozkoše, objevit v něm tvůj dar stvořený pro lásku. [7]
  7. Uč zde přítomné i naše blízké žít v lásce a nezavrhovat ty, kdo nás odmítli, urazili, zklamali. [8]
  8. Buď milostiv všem, kteří zemřeli, aniž by se smířili s tebou a s lidmi. [9]

 

Bože, náš nebeský Otče, svoje prosby,

životy, Církev, svět i každého z lidí

svěřujeme tvému nekonečnému milosrdenství.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. [10]

 

 

________________________

[1]   Srov. Ž 103,4b; Mt 5,45.48.

[2]   Srov. Lv 19,2; Ž 103,3-4.8.10.12-13; Mt 5,48. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 1, 7–9.

[3]   Viz pravidelná celosvětová mešní sbírka „Svatopetrský haléř“ (Denarius Sancti Petri).

[4]   Srov. 1 Kor 1,24; 3,18-21a.

[5]   Srov. Mt 5,43-47.

[6]   Srov. tamtéž, vv. 38-45.

[7]   Srov. 1 Kor 3,16-17. Srov. JAN PAVEL II.: Familiaris consortio, apoštolská adhortace o úkolech křesťanské rodiny v současném světě (1981), čl. 11.

[8]   Srov. Mt 5,43-48.

[9]   Srov. tamtéž, vv. 23-24.

[10] Srov. Ž 103,8.11; 1 Kor 3,21b-23. Srov. II. VAT.: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…