Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
7. neděle velikonoční - A / přímluvy

Jako náš Pán Ježíš Kristus pozvedněme oči k nebi a modleme se k nebeskému Otci. [1]

 

  1. Shlédni, Bože, na svou Církev, ať v těchto dnech bdí a vyprošuje Ducha slávy sobě a všem lidem. [2]
  2. Buď zjeven každému, kdo hledá jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. [3]
  3. Dopřej všem, kteří ti patří, aby jako ty a Syn jste jedno, i oni jedno byli. [4]
  4. Prosíme tě za svět, ať pro jeho spásu pracují s Ježíšem ti, kdo byli a budou biřmováni. [5]
  5. Nechť oběti sester a bratří trpících pro Krista přinesou nová povolání k životu s ním. [6]
  6. Přiváděj zdravé, silné a zabezpečené k pomoci nemocným, slabým a potřebným.
  7. Dej, aby ti, kdo jiné vtahují do svých válek, zvráceností a podvodů, byli vtaženi do tvé lásky. [7]
  8. Naplň toto společenství svým Duchem, ať se v něm radujeme, modlíme a tebe velebíme, že jsme křesťany. [8]
  9. Oslav drahé zesnulé ve svém Kristu, ať je jejich světlem a spásou v zemi živých. [9]

 

Slyš, Otče, naše hlasy a vyslyš nás,

aby v nás byl Ježíš oslaven a my za ním

šli tam, kde on je s tebou. [10]

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Jan 17,1nn. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2746–2751.

[2]   Srov. Sk 1,12-14.

[3]   Srov. Jan 17,3.

[4]   Srov. tamtéž, 11.21-22.

[5]   Srov. Jan 5,17. Srov. GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve: souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, s. 66.

[6]   Srov. 1 Petr 4,13-14.

[7]   Srov. tamtéž, 15.

[8]   Srov. tamtéž, 13.16.

[9]   Srov. Ž 27,1.13; Jan 17,4-5.

[10] Srov. Ž 27,7; Jan 17,10b-11a; Sk 1,12. 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 4. 7.

1. čtení - Oz 2,16.17b-18.21-22; Evangelium – Mt 9,18-26

Komentář k Oz 2,16b.17b-18.21-22: Vztah Hospodina k lidu, který chce získat, je zde přirovnán k manželskému svazku. Dokážeme pevností našich vzájemných vztahů udržet Hospodina mezi sebou?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2022) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2022) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…