Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
7. neděle velikonoční - A / přímluvy

Jako náš Pán Ježíš Kristus pozvedněme oči k nebi a modleme se k nebeskému Otci. [1]

 

 1. Shlédni, Bože, na svou Církev, ať v těchto dnech bdí a vyprošuje Ducha slávy sobě a všem lidem. [2]
 2. Buď zjeven každému, kdo hledá jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. [3]
 3. Dopřej všem, kteří ti patří, aby jako ty a Syn jste jedno, i oni jedno byli. [4]
 4. Prosíme tě za svět, ať pro jeho spásu pracují s Ježíšem ti, kdo byli a budou biřmováni. [5]
 5. Nechť oběti sester a bratří trpících pro Krista přinesou nová povolání k životu s ním. [6]
 6. Přiváděj zdravé, silné a zabezpečené k pomoci nemocným, slabým a potřebným.
 7. Dej, aby ti, kdo jiné vtahují do svých válek, zvráceností a podvodů, byli vtaženi do tvé lásky. [7]
 8. Naplň toto společenství svým Duchem, ať se v něm radujeme, modlíme a tebe velebíme, že jsme křesťany. [8]
 9. Oslav drahé zesnulé ve svém Kristu, ať je jejich světlem a spásou v zemi živých. [9]

 

Slyš, Otče, naše hlasy a vyslyš nás,

aby v nás byl Ježíš oslaven a my za ním

šli tam, kde on je s tebou. [10]

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Jan 17,1nn. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2746–2751.

[2]   Srov. Sk 1,12-14.

[3]   Srov. Jan 17,3.

[4]   Srov. tamtéž, 11.21-22.

[5]   Srov. Jan 5,17. Srov. GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve: souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, s. 66.

[6]   Srov. 1 Petr 4,13-14.

[7]   Srov. tamtéž, 15.

[8]   Srov. tamtéž, 13.16.

[9]   Srov. Ž 27,1.13; Jan 17,4-5.

[10] Srov. Ž 27,7; Jan 17,10b-11a; Sk 1,12. 

Čtení z dnešního dne: Sobota 13. 7. 2024, Sobota 14. týdne v mezidobí

Iz 6,1-8;

Komentář k Mt 10,24-33: Nebeskému Otci na mně tolik záleží! Ale: záleží mně osobně na Otci? Chci pracovat na tom, aby víra byla oboustranným vztahem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…