Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
7. neděle velikonoční - A / přímluvy

Jako náš Pán Ježíš Kristus pozvedněme oči k nebi a modleme se k nebeskému Otci. [1]

 

  1. Shlédni, Bože, na svou Církev, ať v těchto dnech bdí a vyprošuje Ducha slávy sobě a všem lidem. [2]
  2. Buď zjeven každému, kdo hledá jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. [3]
  3. Dopřej všem, kteří ti patří, aby jako ty a Syn jste jedno, i oni jedno byli. [4]
  4. Prosíme tě za svět, ať pro jeho spásu pracují s Ježíšem ti, kdo byli a budou biřmováni. [5]
  5. Nechť oběti sester a bratří trpících pro Krista přinesou nová povolání k životu s ním. [6]
  6. Přiváděj zdravé, silné a zabezpečené k pomoci nemocným, slabým a potřebným.
  7. Dej, aby ti, kdo jiné vtahují do svých válek, zvráceností a podvodů, byli vtaženi do tvé lásky. [7]
  8. Naplň toto společenství svým Duchem, ať se v něm radujeme, modlíme a tebe velebíme, že jsme křesťany. [8]
  9. Oslav drahé zesnulé ve svém Kristu, ať je jejich světlem a spásou v zemi živých. [9]

 

Slyš, Otče, naše hlasy a vyslyš nás,

aby v nás byl Ježíš oslaven a my za ním

šli tam, kde on je s tebou. [10]

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Jan 17,1nn. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2746–2751.

[2]   Srov. Sk 1,12-14.

[3]   Srov. Jan 17,3.

[4]   Srov. tamtéž, 11.21-22.

[5]   Srov. Jan 5,17. Srov. GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve: souzvuk mezi Bohem a člověkem, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, s. 66.

[6]   Srov. 1 Petr 4,13-14.

[7]   Srov. tamtéž, 15.

[8]   Srov. tamtéž, 13.16.

[9]   Srov. Ž 27,1.13; Jan 17,4-5.

[10] Srov. Ž 27,7; Jan 17,10b-11a; Sk 1,12. 

Čtení z dnešního dne: Úterý 21. 9., svátek sv. Matouše

Ef 4,1-7.11-13; Žl 19; ; Mt 9,9-13

Komentář k Mt 9,9-13: Nekritizovali by dnes mnozí Ježíše pro jeho odvahu? Kritéria pro výběr nových apoštolů jsme dnes opravdu „zdokonalili“. Nechybí nám ale víc odvahy?

Zdroj: Nedělní liturgie

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Sv. Jan Zlatoústý (13.9.)

(11. 9. 2021) Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do…