Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
7. neděle velikonoční - B / přímluvy

S očima pozdviženýma k nebi, kam vystoupil náš Pán, a v očekávání jeho zaslíbeného Ducha společně prosme: [1]
 1. Za Kristovu církev, ať přes všechny pády a slabosti svých členů dýchá Duchem Svatým. [2]
 2. Za papeže Františka a nástupce svatých apoštolů, ať vtiskují Církvi tvář vlídnou a přitažlivou. [3]
 3. Za ty, kdo přijmou pečeť Ducha Svatého, ať se stanou apoštoly míru a radosti. [4]
 4. Za všechny pokřtěné, aby jedno byli. [5]
 5. Za ty, kdo nám vládnou, ať se podřídí Tomu, který vládne nade vším. [6]
 6. Za ty, kdo nás informují, ať je posvětí pravda Božího slova. [7]
 7. Za ty, kdo chtějí všechno vidět, měřit a vážit, ať naleznou Toho, jehož nikdo nikdy nespatřil. [8]
 8. Za ty, které opanoval Zlý, ať je chrání a zachrání Spasitel světa. [9]
 9. Za oběti lidského zla, násilí a ponižovaní, ať poznají a uvěří, jakou láskou je miluje Bůh. [10]
 10. Za naše (farní) společenství, ať lásku k Bohu neviditelnému projevujeme na těch, které máme vedle sebe. [11]
 11. Za ty, kteří nás předešli na věčnost, ať s anděly a svatými velebí Pána na věky. [12]

 

Otče svatý, vyslyš prosby svých dětí ve světě, jež se

připojují k modlitbě tvého jednorozeného Syna. [13]

Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Jan 17,1; Sk 1,1-11; 2,1-11.

[2]   Srov. Sk 1,15-17.20-26.

[3]   Srov. tamtéž.

[4]   Srov. Jan 17,13; 1 Jan 4,13; 2 Kor 1,22. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1293–1296, 1300.

[5]   Srov. Jan 17,11.

[6]   Srov. Ž 103,19.

[7]   Srov. Jan 17,17.19. Viz Světový den sdělovacích prostředků, každoročně připomínaný na 7. neděli velikonoční (od roku 1985).

[8]   Srov. 1 Jan 4,12.

[9]   Srov. Jan 17,15; 1 Jan 4,14. Viz Velikonoční vigilie: Slavnost velikonoční svíce.

[10] Srov. 1 Jan 4,16.

[11] Srov. tamtéž, 11-16.19-21.

[12] Srov. Ž 103,1-2.19-20.

[13] Srov. Jan 17,1nn.

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 7. 2024, Pátek 14. týdne v mezidobí

Oz 14,2-10;

Komentář k Mt 10,16-23: Odpor a pronásledování jsou znamením pravosti. Pokud zažívá církev na některém místě klid, zakouší pronásledování jinde. Tak roste!

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…