Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
7. neděle velikonoční - B / přímluvy

S očima pozdviženýma k nebi, kam vystoupil náš Pán, a v očekávání jeho zaslíbeného Ducha společně prosme: [1]
 1. Za Kristovu církev, ať přes všechny pády a slabosti svých členů dýchá Duchem Svatým. [2]
 2. Za papeže Františka a nástupce svatých apoštolů, ať vtiskují Církvi tvář vlídnou a přitažlivou. [3]
 3. Za ty, kdo přijmou pečeť Ducha Svatého, ať se stanou apoštoly míru a radosti. [4]
 4. Za všechny pokřtěné, aby jedno byli. [5]
 5. Za ty, kdo nám vládnou, ať se podřídí Tomu, který vládne nade vším. [6]
 6. Za ty, kdo nás informují, ať je posvětí pravda Božího slova. [7]
 7. Za ty, kdo chtějí všechno vidět, měřit a vážit, ať naleznou Toho, jehož nikdo nikdy nespatřil. [8]
 8. Za ty, které opanoval Zlý, ať je chrání a zachrání Spasitel světa. [9]
 9. Za oběti lidského zla, násilí a ponižovaní, ať poznají a uvěří, jakou láskou je miluje Bůh. [10]
 10. Za naše (farní) společenství, ať lásku k Bohu neviditelnému projevujeme na těch, které máme vedle sebe. [11]
 11. Za ty, kteří nás předešli na věčnost, ať s anděly a svatými velebí Pána na věky. [12]

 

Otče svatý, vyslyš prosby svých dětí ve světě, jež se

připojují k modlitbě tvého jednorozeného Syna. [13]

Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Jan 17,1; Sk 1,1-11; 2,1-11.

[2]   Srov. Sk 1,15-17.20-26.

[3]   Srov. tamtéž.

[4]   Srov. Jan 17,13; 1 Jan 4,13; 2 Kor 1,22. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1293–1296, 1300.

[5]   Srov. Jan 17,11.

[6]   Srov. Ž 103,19.

[7]   Srov. Jan 17,17.19. Viz Světový den sdělovacích prostředků, každoročně připomínaný na 7. neděli velikonoční (od roku 1985).

[8]   Srov. 1 Jan 4,12.

[9]   Srov. Jan 17,15; 1 Jan 4,14. Viz Velikonoční vigilie: Slavnost velikonoční svíce.

[10] Srov. 1 Jan 4,16.

[11] Srov. tamtéž, 11-16.19-21.

[12] Srov. Ž 103,1-2.19-20.

[13] Srov. Jan 17,1nn.

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.