Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
7. neděle velikonoční - C / přímluvy

V čase blížících se Letnic prosme nebeského Otce, aby všichni byli jedno.

 

V čase blížících se Letnic prosme nebeského Otce, aby všichni byli jedno. [1]

 

  1. Za církev, Bože, prosíme: sjednocuj ji svým zaslíbeným Duchem, ať je věrohodným znamením spásy a nástrojem jednoty celého lidstva v Kristu. [2]
  2. Dar jednoty vyprošujeme všem, které spojuje víra v jednoho Pána, byli obmyti týmž křtem a obracejí se k tobě, jedinému Bohu a Otci všech. [3]
  3. Po vzoru Krista a svatých nechť nespíláme těm, kdo se stavějí proti nám, umíme se za ně modlit a získávat je vlídným slovem. [4]
  4. Buď milostiv lidskému rodu, vzešlému z tvých rukou, aby moc, bohatství a zájmy jedněch nebyly příčinou bezmoci, chudoby a utrpení druhých. [5]
  5. Kéž svornost vládne mezi rodiči a dětmi, nadřízenými a podřízenými, sourozenci, přáteli, sousedy, spolupracovníky a všemi našimi souputníky tímto životem.
  6. Utužuj též naši farní rodinu (naše společenství), ať jsme jednotní, k sobě navzájem shovívaví a přímí, pomáháme si a je nám spolu dobře. [6]
  7. Do svého domu uveď naše zemřelé, ať uzří slávu tvou a tvého Krista, jasné jitřní hvězdy. [7]

 

Slyš naše prosby, nebeský Otče, aby láska,

kterou nás miluješ ve svém Synu, byla v nás, a my

zůstávali v tom, jehož ty jsi poslal a který znovu přijde. [8]

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije

a kraluje po všechny věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Jan 17,21. Též biskupské heslo Miloslava kardinála Vlka a Mons. Jaroslava Škarvady.

[2] Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 1.

[3] Srov. Jan 17,20-26; Ef 4,5n. Viz Kancionál. Společný zpěvník českých a moravských diecézí, píseň č. 910.

[4] Viz Lk 23,32-43; Sk 7,59-60; 1 Petr 2,23.

[5] Viz Gn 1,26n; Ž 97,2b. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1877–1896.

[6] Viz Jan 17,23.

[7] Srov. tamtéž, v. 24; Zj 22,16. Viz Český ekumenický překlad.

[8] Viz Jan 17,26; Sk 1,10-11; Zj 22,12.20.

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 6. 5.

Sk 15,7-21; Jan 15,9-11

Komentář k Jan 15,9-11: Zůstávání v Jeho lásce je především radost. Snažím se o to, aby se můj vztah k Ježíši navenek projevoval radostí k mému okolí, k mým nejbližším?

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Den modliteb za pronásledované křesťany

(6. 5. 2021) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.

Jan Pavel II.

Jan Pavel II.
(27. 4. 2021) 27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna…