Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
8. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Milovaní, vylejme svá srdce před Bohem, v němž je naše útočiště a spása. [1]

 

1. Prosíme za svatou Církev, ať uprostřed světa a jeho statků hledá především tvé království a jeho spravedlnost. [2]

2. Prosíme za biskupy a kněze, Kristovy služebníky, ať jsou věrnými správci tvých tajemství a oporou pro tvoje děti. [3]

3. Prosíme za všechny, kdo zajišťují bezpečnost národů a světa, aby se svému poslání nezpronevěřili. [4]

4. Prosíme za lidi přetížené každodenními starostmi, ať naleznou útěchu v tvém slově plném života a síly. [5]

5. Prosíme za ty, kdo nemají co jíst, pít, do čeho se obléci a kde složit hlavu, aby se nestávali oběťmi lidské lhostejnosti. [6]

6. Prosíme za osamělé, od druhých opomíjené, ať pocítí, že je miluješ a jsi jim nablízku. [7]

7. Prosíme za rodiče, kteří opustili své děti nebo zmařili klíčící život. [8]

8. Prosíme za naše farní společenství, ať svým jednáním boříme zažité mýty o Církvi a křesťanech. [9]

9. Prosíme za zemřelé, ať od tebe obdrží chválu a slávu v míře, která jim náleží. [10] 

 

Vždyť ty nám, Bože, vléváš naději,
od tebe pochází to, v co doufáme. [11]
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


________________________
[ ]   Srov. Ž 62, 2-3.7-8.
[2]   Srov. Mt 6,24.33.
[3]   Srov. 1 Kor 4,1.
[4]   Srov. Mt 6,25-27.
[5]   Srov. tamtéž, vv. 25-34; Žid 4,12.
[6]   Srov. Mt 6,25-34; 8,20; Lk 9,58; Jak 2,14-17.
[7]   Srov. Iz 49,14-15.
[8]   Srov. tamtéž, v. 15. Viz PIUS XI.: Casti conubii, encyklika o křesťanském manželství (1930), čl. 63–67. Viz PAVEL VI.: Humanae vitae, encyklika o správném řádu sdělování lidského života (1968), čl. 14.
[9]   Srov. 1 Kor 4,3.
[10] Srov. Ž 62,8; 1 Kor 6,5.
[11] Srov. Ž 62,6.9ab (viz Český ekumenický překlad).

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz