Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
8. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Milovaní, vylejme svá srdce před Bohem, v němž je naše útočiště a spása. [1]

 

1. Prosíme za svatou Církev, ať uprostřed světa a jeho statků hledá především tvé království a jeho spravedlnost. [2]

2. Prosíme za biskupy a kněze, Kristovy služebníky, ať jsou věrnými správci tvých tajemství a oporou pro tvoje děti. [3]

3. Prosíme za všechny, kdo zajišťují bezpečnost národů a světa, aby se svému poslání nezpronevěřili. [4]

4. Prosíme za lidi přetížené každodenními starostmi, ať naleznou útěchu v tvém slově plném života a síly. [5]

5. Prosíme za ty, kdo nemají co jíst, pít, do čeho se obléci a kde složit hlavu, aby se nestávali oběťmi lidské lhostejnosti. [6]

6. Prosíme za osamělé, od druhých opomíjené, ať pocítí, že je miluješ a jsi jim nablízku. [7]

7. Prosíme za rodiče, kteří opustili své děti nebo zmařili klíčící život. [8]

8. Prosíme za naše farní společenství, ať svým jednáním boříme zažité mýty o Církvi a křesťanech. [9]

9. Prosíme za zemřelé, ať od tebe obdrží chválu a slávu v míře, která jim náleží. [10] 

 

Vždyť ty nám, Bože, vléváš naději,
od tebe pochází to, v co doufáme. [11]
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


________________________
[ ]   Srov. Ž 62, 2-3.7-8.
[2]   Srov. Mt 6,24.33.
[3]   Srov. 1 Kor 4,1.
[4]   Srov. Mt 6,25-27.
[5]   Srov. tamtéž, vv. 25-34; Žid 4,12.
[6]   Srov. Mt 6,25-34; 8,20; Lk 9,58; Jak 2,14-17.
[7]   Srov. Iz 49,14-15.
[8]   Srov. tamtéž, v. 15. Viz PIUS XI.: Casti conubii, encyklika o křesťanském manželství (1930), čl. 63–67. Viz PAVEL VI.: Humanae vitae, encyklika o správném řádu sdělování lidského života (1968), čl. 14.
[9]   Srov. 1 Kor 4,3.
[10] Srov. Ž 62,8; 1 Kor 6,5.
[11] Srov. Ž 62,6.9ab (viz Český ekumenický překlad).

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 16.8.

Ez 28,1-10; Mt 19,23-30

Komentář k Ez 28,1-10: Vždy špatně skončí, když se lidé staví na Boží místo. V minulém století jsme se o tom přesvědčili. Platí to ovšem i pro mě a v maličkostech…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…