Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
8. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Milovaní, vylejme svá srdce před Bohem, v němž je naše útočiště a spása. [1]

 

1. Prosíme za svatou Církev, ať uprostřed světa a jeho statků hledá především tvé království a jeho spravedlnost. [2]

2. Prosíme za biskupy a kněze, Kristovy služebníky, ať jsou věrnými správci tvých tajemství a oporou pro tvoje děti. [3]

3. Prosíme za všechny, kdo zajišťují bezpečnost národů a světa, aby se svému poslání nezpronevěřili. [4]

4. Prosíme za lidi přetížené každodenními starostmi, ať naleznou útěchu v tvém slově plném života a síly. [5]

5. Prosíme za ty, kdo nemají co jíst, pít, do čeho se obléci a kde složit hlavu, aby se nestávali oběťmi lidské lhostejnosti. [6]

6. Prosíme za osamělé, od druhých opomíjené, ať pocítí, že je miluješ a jsi jim nablízku. [7]

7. Prosíme za rodiče, kteří opustili své děti nebo zmařili klíčící život. [8]

8. Prosíme za naše farní společenství, ať svým jednáním boříme zažité mýty o Církvi a křesťanech. [9]

9. Prosíme za zemřelé, ať od tebe obdrží chválu a slávu v míře, která jim náleží. [10] 

 

Vždyť ty nám, Bože, vléváš naději,
od tebe pochází to, v co doufáme. [11]
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


________________________
[ ]   Srov. Ž 62, 2-3.7-8.
[2]   Srov. Mt 6,24.33.
[3]   Srov. 1 Kor 4,1.
[4]   Srov. Mt 6,25-27.
[5]   Srov. tamtéž, vv. 25-34; Žid 4,12.
[6]   Srov. Mt 6,25-34; 8,20; Lk 9,58; Jak 2,14-17.
[7]   Srov. Iz 49,14-15.
[8]   Srov. tamtéž, v. 15. Viz PIUS XI.: Casti conubii, encyklika o křesťanském manželství (1930), čl. 63–67. Viz PAVEL VI.: Humanae vitae, encyklika o správném řádu sdělování lidského života (1968), čl. 14.
[9]   Srov. 1 Kor 4,3.
[10] Srov. Ž 62,8; 1 Kor 6,5.
[11] Srov. Ž 62,6.9ab (viz Český ekumenický překlad).

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve