Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Popeleční středa / přímluvy

Bratři a sestry, v této době příhodné, v tomto dni spásy vzývejme Pána slitovného a odpouštějícího: Pane, smiluj se. [1]

  1. Uč svou Církev a všechny věřící, jak se mají modlit, postit a být milosrdní. [2]
  2. Žehnej katechumenům, kteří o Velikonocích přijmou iniciační svátosti, aby je časem příprav provedla tvá milost a naše modlitby. [3]
  3. Posiluj všechny, které voláš k pokání, aby tvou milost nepřijali nadarmo. [4]
  4. Dej, aby ve svátosti smíření zakusil každý tvé odpuštění a nekonečné milosrdenství. [5]
  5. Rozpomeň se na ty, které trápí hlad a žízeň, aby dostali pokrm a nápoj v pravý čas. [6]
  6. Pomáhej všem lidem odpírat si zvláště to, co působí nejednotu, rozbroje a války. [7]
  7. Zachraň všechny zemřelé, aby poslední slovo neměla smrt, ale tvé vítězství nad ní. [8]

Vyslyš nás, Pane, pro své milosrdenství, které trvá věčně; [9]
neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

____________________

[1]   Srov. 2 Kor 6,2; Ž 51,3-4; Jl 2,13.

[2]   Srov. Mt 6,1-6.16-18. Viz modlitba po přijímání. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1438.

[3]   Viz KKC 1212, 1247–1249.

[4]   Srov. 2 Kor 6,1. Viz vstupní modlitba.

[5]   Srov. Ž 51,3n; Jl 2,13-14; 2 Kor 5,20.

[6]   Srov. Ž 145,15.

[7]   Srov. Mt 6,16-18; Iz 58,6-7.

[8]   Srov. Jan 11,25.

[9]   Srov. Ž 51,3; 25,6.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 6. 5.

Sk 15,7-21; Jan 15,9-11

Komentář k Jan 15,9-11: Zůstávání v Jeho lásce je především radost. Snažím se o to, aby se můj vztah k Ježíši navenek projevoval radostí k mému okolí, k mým nejbližším?

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Den modliteb za pronásledované křesťany

(6. 5. 2021) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.

Jan Pavel II.

Jan Pavel II.
(27. 4. 2021) 27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna…