Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Popeleční středa / přímluvy

Bratři a sestry, v této době příhodné, v tomto dni spásy vzývejme Pána slitovného a odpouštějícího: Pane, smiluj se. [1]

  1. Uč svou Církev a všechny věřící, jak se mají modlit, postit a být milosrdní. [2]
  2. Žehnej katechumenům, kteří o Velikonocích přijmou iniciační svátosti, aby je časem příprav provedla tvá milost a naše modlitby. [3]
  3. Posiluj všechny, které voláš k pokání, aby tvou milost nepřijali nadarmo. [4]
  4. Dej, aby ve svátosti smíření zakusil každý tvé odpuštění a nekonečné milosrdenství. [5]
  5. Rozpomeň se na ty, které trápí hlad a žízeň, aby dostali pokrm a nápoj v pravý čas. [6]
  6. Pomáhej všem lidem odpírat si zvláště to, co působí nejednotu, rozbroje a války. [7]
  7. Zachraň všechny zemřelé, aby poslední slovo neměla smrt, ale tvé vítězství nad ní. [8]

Vyslyš nás, Pane, pro své milosrdenství, které trvá věčně; [9]
neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

____________________

[1]   Srov. 2 Kor 6,2; Ž 51,3-4; Jl 2,13.

[2]   Srov. Mt 6,1-6.16-18. Viz modlitba po přijímání. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1438.

[3]   Viz KKC 1212, 1247–1249.

[4]   Srov. 2 Kor 6,1. Viz vstupní modlitba.

[5]   Srov. Ž 51,3n; Jl 2,13-14; 2 Kor 5,20.

[6]   Srov. Ž 145,15.

[7]   Srov. Mt 6,16-18; Iz 58,6-7.

[8]   Srov. Jan 11,25.

[9]   Srov. Ž 51,3; 25,6.

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…