Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
Slavnost Ježíše Krista Krále - B / přímluvy

Sestry a bratři, volejme k tomu, který nás miluje: Ježíši Kriste Králi, vyslyš nás. [1]
  1. Ježíši Králi, založ v Církvi své království lásky, pravdy a míru. [2]
  2. Králi svého lidu, sjednoť všechny, kdo se podřizují tvé vládě. [3]
  3. Králi vševládný, staň se alfou i omegou pro lidi nevěřící, váhavé a hledající. [4]
  4. Vládce nad pozemskými králi, svěř národy země mužům a ženám schopným vládnout i sloužit. [5]
  5. Králi nad celou zemí, učiň, ať se k tobě navrátí náš český národ. [6]
  6. Kníže pokoje, umlč křik zbraní a hádek, aby každý, kdo je z pravdy, slyšel tvůj hlas. [7]
  7. Králi milosrdný, potěš všechny chudé a strádající hladem, nemocemi a nedostatkem lásky. [8]
  8. Králi mučedníků, podepři svoje přátele nesoucí kříž útisku a pronásledování. [9]
  9. Náš Králi, dej, abychom oddanou službou tobě a bližním přispívali k růstu tvého království. [10]
  10. Nebeský Králi, uveď do své radosti všechny, které i přes práh smrti stále milujeme. [11]

 

Neboť tobě, náš Spasiteli a Králi, patří

sláva a vláda na věčné věky. Amen. [12]


 

________________________

[1] Srov. Zj 1,5.
[2] Srov. Jan 18,33b-37. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 5.
[3] Srov. Ž 93,1ab; Dan 7,14; Zj 1,6a.
[4] Srov. Zj 1,8.
[5] Srov. tamtéž, 5; Mk 10,42-45.
[6] Srov. Ž 47,3; 93,1c.
[7] Srov. Iz 9,5-6; Jan 18,37.
[8] Viz Litanie ke Kristu Králi.
[9] Srov. Iz 53,3.5; Mt 5,10-11; Zj 1,7.
[10] Srov. Jan 18,36.
[11] Srov. tamtéž; Dan 7,14. Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: Eschatologie. Smrt a věčný život, Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008, s. 146–147.
[12] Srov. Zj 1,6; 5,12 (vstupní antifona). Srov. vstupní modlitba.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz