Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie / přímluvy

Bratři a sestry, prosme dobrého Boha, který svou nepatrnou služebnici Pannu Marii podivuhodně povýšil: [1]

  1. Prosíme za Církev, ať má v Panně Marii příklad víry, lásky a dokonalého spojení s Kristem. [2]  
  2. Prosíme za služebníky a služebnice Církve, ať se učí od Marie z Nazareta, pokorné služebnice Páně. [3] 
  3. Prosíme za křesťanské rodiny a společenství, ať se nechají vést Ježíšem, Marií a Josefem. [4]
  4. Prosíme za budoucí maminky, ať jako Panna Maria své děti přijmou a s láskou očekávají. [5]
  5. Prosíme za zbloudilé a hledající, aby se pro ně Maria stala cestou k Ježíši. [6]
  6. Prosíme za chudé, trpící a pronásledované, ať Matka Boží stojí i pod jejich kříži. [7]
  7. Prosíme za země Evropské unie, ať jim pomáhá Žena korunovaná dvanácti hvězdami. [8]
  8. Prosíme za všechny křesťany, aby Matka Kristova byla nástrojem jejich sjednocení. [9]
  9. Prosíme za naši farnost, ať se za ni přimlouvá Královna nanebevzatá. [10]
  10. Prosíme za zemřelé, aby došli tam, kam Panna Maria byla vzata s tělem i duší. [11]

 

Věčný Bože, Panna Maria je první z vykoupených,

která došla do nebeské slávy; slyš nás, když se spolu s ní

k tobě modlíme. Skrze Krista, našeho Pána. [12] Amen.

 

____________________

[[1]]   Srov. Lk 1,26-48.

[2]   Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 63.

[3]   Srov. Lk 1,38.46-55.

[4]   Srov. Lk 2,1-52; Mt 1,18–2,23.

[5]   Srov. Lk 1,26-56.2,1-7. Viz Preface 2. adventní.

[6]   Srov. Jan 2,1-11.

[7]   Srov. Zj 12,1-18; Jan 19,25-27.

[8]   Srov. Zj 12,1. Viz vlajka Evropské unie.

[9]   Srov. Lk 1,39-47; Sk 1,12-14. Viz LG 69.

[[1]0] Srov. Ž 45,10b (odpověď na responsoriální žalm.). Viz Litanie loretánská.

[11] Viz vstupní modlitba.

[12] Srov. 1 Kor 15,20-27a. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva ze dne 15. srpna 2013.

 

 

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…