Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
Slavnost Nejsvětější Trojice - A / přímluvy

Klanějme se Hospodinu, Bohu milosrdnému a milostivému, vzývejme jeho jméno a prosme: [1]
  1. Požehnaný Bože, žehnej své Církvi, aby jako tvůj Syn naplnila poslání, které má ve světě. [2]
  2. Dej, aby každý člověk poznal, jak jej ve svém Synu miluješ, uvěřil a byl spasen. [3]
  3. Dárce lásky a pokoje, vnes svůj pokoj tam, kde se válčí; ať mír a pospolitost jsou budoucností světa. [4] 
  4. Učiň, ať tvoji lásku, pokoj a radost šíří v Duchu svatém i všechny tvoje děti. [5] 
  5. Odpusť viny a hříchy svého lidu: dějinná pochybení, křivdy a nejednotnost křesťanů. [6]
  6. Pomáhej těm, kdo prožívají krizi ve svých vztazích; všem zklamaným a zraněným, toužícím po lásce a přijetí.
  7. Pamatuj i na nás, ať veliké tajemství, které dnes rozjímáme, žijeme láskou v našich rodinách, v tomto společenství a všude, kde máme být pro druhé. [7]
  8. Prosíme za zemřelé, aby měli účast na tvém životě, Bože v Trojici jediný. [8]  

 

Bože, náš nebeský Otče, ve společenství Ducha svatého

svěřujeme tyto a všechny své prosby tvé nekonečné lásce.

Skrze Krista, našeho Pána. [9] Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Ex 34,5b-8.

[2]   Srov. Dan 3,52.53.54.55.56; Jan 3,16-18; Mt 28,18-20.

[3]   Srov. 2 Kor 13,11.

[4]   Srov. tamtéž. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Homilie z 22. května 2014 (na téma Jan 15,9-11).

[5]   Srov. Ex 34,9.

[6]   Srov. Jan 3,16nn; 2 Kor 13,13.

[7]   Srov. 2 Kor 13,11. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 234–267.

[8]   Srov. Jan 3,16n; 2 Kor 13,13. Viz KKC, 265.

[9]   Srov. 2 Kor 13,13.

 

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz