Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
Slavnost Nejsvětější Trojice - A / přímluvy

Klanějme se Hospodinu, Bohu milosrdnému a milostivému, vzývejme jeho jméno a prosme: [1]
  1. Požehnaný Bože, žehnej své Církvi, aby jako tvůj Syn naplnila poslání, které má ve světě. [2]
  2. Dej, aby každý člověk poznal, jak jej ve svém Synu miluješ, uvěřil a byl spasen. [3]
  3. Dárce lásky a pokoje, vnes svůj pokoj tam, kde se válčí; ať mír a pospolitost jsou budoucností světa. [4] 
  4. Učiň, ať tvoji lásku, pokoj a radost šíří v Duchu svatém i všechny tvoje děti. [5] 
  5. Odpusť viny a hříchy svého lidu: dějinná pochybení, křivdy a nejednotnost křesťanů. [6]
  6. Pomáhej těm, kdo prožívají krizi ve svých vztazích; všem zklamaným a zraněným, toužícím po lásce a přijetí.
  7. Pamatuj i na nás, ať veliké tajemství, které dnes rozjímáme, žijeme láskou v našich rodinách, v tomto společenství a všude, kde máme být pro druhé. [7]
  8. Prosíme za zemřelé, aby měli účast na tvém životě, Bože v Trojici jediný. [8]  

 

Bože, náš nebeský Otče, ve společenství Ducha svatého

svěřujeme tyto a všechny své prosby tvé nekonečné lásce.

Skrze Krista, našeho Pána. [9] Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Ex 34,5b-8.

[2]   Srov. Dan 3,52.53.54.55.56; Jan 3,16-18; Mt 28,18-20.

[3]   Srov. 2 Kor 13,11.

[4]   Srov. tamtéž. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Homilie z 22. května 2014 (na téma Jan 15,9-11).

[5]   Srov. Ex 34,9.

[6]   Srov. Jan 3,16nn; 2 Kor 13,13.

[7]   Srov. 2 Kor 13,11. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 234–267.

[8]   Srov. Jan 3,16n; 2 Kor 13,13. Viz KKC, 265.

[9]   Srov. 2 Kor 13,13.

 

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.