Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Slavnost Nejsvětější Trojice - C / přímluvy

Milovaní, volejme k tomu, jehož jsme nyní vyznali jako jediného Boha ve třech Osobách.
  1. Za církev prosíme, ať je živým obrazem tvé dobroty, moudrosti a společenství lásky. [1]
  2. Ty, který jsi jednotou v rozdílnosti, spoj rozdělené křesťanstvo vjedno. [2]
  3. V čase nových lidských možností a rozvoje technologií vzbuzuj v člověku živé vědomí odpovědnosti za svět, který jsi svěřil do jeho rukou. [3]
  4. Žehnej dětem a dospívajícím, ať si mohou v bezpečí hrát, růst a vzdělávat se pro dobro církve, národů i celého světa. [4]
  5. Naprav cesty těch, kdo kvůli dosažení vlastních cílů pošlapávají důstojnost a svobodu svých bližních. [5]
  6. Posiluj vytrvalost a naději všech trpících, nemocných, umírajících i těch, kteří jim stojí nablízku. [6]
  7. Dej nám, kteří tě zde prosíme, ať dny sváteční i všední žijeme ve tvém jménu, věrni zjevené pravdě a svým křestním slibům. [7]
  8. Tvé slávy a radosti kéž dosáhnou všichni, kdo vyznávali a žili tajemství Nejsvětější Trojice. [8] 

 

Bože, Otče všemohoucí, přijmi milostivě tyto i všechny naše

prosby, jež ti předkládáme skrze tvého Syna Ježíše Krista,

našeho Pána a bratra, který s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a vládne po všechny věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[1] Srov. Gn 1,4.10.12.18.21.25.31; Ž 8,4-5; Př 8,22-31; Jan 16,12-15; 1 Kor 1,24.

[2] Srov. Katechismus katolické církve, čl. 253–255.

[3] Viz Ž 8,7.8-9.

[4] Srov. Př 8,30-31.

[5] Viz Ž 8,5-6.

[6] Srov. Řím 5,2.3-5.

[7] Viz Jan 16,13-15.  

[8] Srov. Řím 5,2. Viz Český ekumenický překlad.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.