Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Slavnost Nejsvětější Trojice - C / přímluvy

Milovaní, volejme k tomu, jehož jsme nyní vyznali jako jediného Boha ve třech Osobách.
  1. Za církev prosíme, ať je živým obrazem tvé dobroty, moudrosti a společenství lásky. [1]
  2. Ty, který jsi jednotou v rozdílnosti, spoj rozdělené křesťanstvo vjedno. [2]
  3. V čase nových lidských možností a rozvoje technologií vzbuzuj v člověku živé vědomí odpovědnosti za svět, který jsi svěřil do jeho rukou. [3]
  4. Žehnej dětem a dospívajícím, ať si mohou v bezpečí hrát, růst a vzdělávat se pro dobro církve, národů i celého světa. [4]
  5. Naprav cesty těch, kdo kvůli dosažení vlastních cílů pošlapávají důstojnost a svobodu svých bližních. [5]
  6. Posiluj vytrvalost a naději všech trpících, nemocných, umírajících i těch, kteří jim stojí nablízku. [6]
  7. Dej nám, kteří tě zde prosíme, ať dny sváteční i všední žijeme ve tvém jménu, věrni zjevené pravdě a svým křestním slibům. [7]
  8. Tvé slávy a radosti kéž dosáhnou všichni, kdo vyznávali a žili tajemství Nejsvětější Trojice. [8] 

 

Bože, Otče všemohoucí, přijmi milostivě tyto i všechny naše

prosby, jež ti předkládáme skrze tvého Syna Ježíše Krista,

našeho Pána a bratra, který s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a vládne po všechny věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[1] Srov. Gn 1,4.10.12.18.21.25.31; Ž 8,4-5; Př 8,22-31; Jan 16,12-15; 1 Kor 1,24.

[2] Srov. Katechismus katolické církve, čl. 253–255.

[3] Viz Ž 8,7.8-9.

[4] Srov. Př 8,30-31.

[5] Viz Ž 8,5-6.

[6] Srov. Řím 5,2.3-5.

[7] Viz Jan 16,13-15.  

[8] Srov. Řím 5,2. Viz Český ekumenický překlad.

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku