Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova / přímluvy

Milovaní, prosme toho, jehož Srdcem jsme do krajnosti milováni, a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za svatou církev, aby milosrdenství, kterým je zahrnována, dále předávala a šířila. [2]
  2. Prosme Pána za naše zpovědníky, aby byli obrazem Boží odpouštějící lásky. [3]
  3. Prosme Pána za všechny křesťany, aby se navzájem milovali a byli přivedeni k jednotě. [4]
  4. Prosme Pána za jeho ztracené a zatoulané ovečky, aby se jím nechaly nalézt. [5]
  5. Prosme Pána za velké a mocné, aby chránili maličké. [6]
  6. Prosme Pána za nemocné, trpící a utiskované, aby našli útočiště v jeho otevřeném boku. [7]
  7. Prosme Pána za sebe navzájem, ať se od něho učíme být tiší a pokorného srdce. [8]
  8. Prosme Pána za živé i zesnulé, aby zakusili žár Boží lásky, odpuštění všech hříchů a věčnou spásu. [9]

 

Buď nám milostiv, Pane Ježíši, a dej, ať naše

srdce bijí v rytmu tvého Nejsvětějšího srdce.

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků.

 

 

_____________________

[1]   Srov. Jan 19,31-37. Srov. Český misál: Preface o Nejsvětějším srdci Ježíšovu.

[2]   Srov. Dt 7,6-11.

[3]   Srov. Ž 103,1-4.6-8.10.

[4]   Srov. 1 Jan 4,7-16.

[5]   Srov. Ez 34,11-16; Lk 15,3-7.

[6]   Srov. Mt 11,25-26.

[7]   Srov. Jan 19,34.

[8]   Srov. Mt 11,29 (Český ekumenický překlad).

[9]   Srov. Řím 5,5-11.

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.