Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů / přímluvy

Sestry a bratři, v tomto velkém dni velebme dobrého Pána, oslavujme spolu jeho jméno a prosme: [1]
  1. Za papeže Františka, Petrova nástupce, ať je oporou tvým dětem, zárukou jednoty Církve a nástrojem sjednocení všech křesťanů. [2]
  2. Za biskupy, kněze a jáhny, aby plně hlásali evangelium a aby je slyšeli lidé ze všech národů. [3]
  3. Za stálost těch, které sis už před narozením vybral a svou milostí povolal, aby se ti zasvětili. [4]
  4. Za všechny věřící, aby se v síle Ducha svatého zapojili do díla evangelizace. [5]
  5. Za všechny nevěřící, aby okusili, jak blaze je tomu, kdo se k tobě utíká. [6]
  6. Za vládce národů, aby se nedali podnítit k násilí a nespravedlnostem. [7]
  7. Za pronásledované křesťany, aby zažili tvé vysvobození, a za pronásledovatele křesťanů, aby se setkali s Ježíšem. [8]
  8. Za nemocné a věkem pokročilé v našem okolí, abychom si jich všimli, dali jim svou lásku a čas. [9]
  9. Za naši farnost, abychom se vytrvale modlili a svolávali tvou milost na sebe a všechny, kdo s námi žijí. [10]
  10. Za ty, kdo dobrý boj bojovali, běh dokončili, víru zachovali, aby obdrželi tvou nepomíjející odměnu. [11]  

 

Pane, náš Bože, vyslyš nás, vysvoboď ode všeho zlého

a zachraň pro svoje nebeské království.

Tobě patří sláva na věky věků. Amen. [12]

 

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Ž 103,4b; Mt 5,45.48.

[2]   Srov. Mt 16,18.19; Lk 22,32. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 23. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva při generální audienci 22. ledna 2014 (na téma 1 Kor 1,4-13).

[3]   Srov. 2 Tim 4,17.

[4]   Srov. Gal 1,15.

[5]   Srov. 2 Tim 4,17. Viz II. VAT.: Apostolicam actuositatem, dekret o apoštolátu laiků, čl. 3.

[6]   Srov. Ž 34,9.

[7]   Srov. Sk 12,1-3.11.

[8]   Srov. Ž 34,5.8; Sk 12, 5-11; 9,1-20; Gal 1,11-20.

[9]   Srov. Sk 3,1-10. 

[10] Srov. Ž 34,7; Sk 12,5.

[11] Srov. 2 Tim 4,7-8.

[12] Srov. Ž 34,5; 2 Tim 4,17 (viz Český ekumenický překlad).

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…