Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Slavnost Těla a krve Páně - C / přímluvy

Sestry a bratři, na Boží slovo, které nás zve ke stolu Páně, odpovězme nyní svými prosbami: [1]

  1. Prosíme za všechny, za něž jsi obětoval své tělo a prolil svou krev, aby v tobě poznali svého Vykupitele. [2]
  2. Prosíme za ty, kterým jsi svěřil chléb života a kalich požehnání, aby měli tvou pokoru a věrnost. [3]
  3. Prosíme za všechny, kterým se dáváš za pokrm a nápoj, aby po tobě nepřestávali lačnět a žíznit. [4]
  4. Prosíme za ty, kteří tě poprvé přijmou v eucharistii, aby se k tobě rádi a často vraceli.
  5. Prosíme za všechny křesťany, aby nadešel den, kdy budou společně slavit památku tvé kalvárské oběti. [5]
  6. Prosíme za zemi, aby vydala obživu, a za všechny lidi, ať v míru žijí a pracují. [6]
  7. Prosíme o chléb pro hladovějící a dar zdraví pro nemocné. [7]
  8. Prosíme za naši farní rodinu, ať se s chlebem a vínem na oltáři tobě darujeme a obětujeme. [8]
  9. Prosíme za naše zesnulé, aby přijali věčné dědictví v nebi. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, přijmi prosby těch, kteří tě touží

přijmout a uctívat pod způsobami chleba a vína. [10]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

_______________________

[1]   Srov. Dt 8,3; Mt 4,4; 1 Kor 10,21.

[2]   Srov. Mk 14,22-24; Mt 26,26-29; Lk 22,15-20; 1 Kor 11,23-25. Viz vstupní modlitba.

[3]   Srov. Gn 14,18-20; Ž 110,4; 116,13; Jan 6,51-58; 1 Kor 10,16-17.

[4]   Srov. Jan 6,51nn.

[5]   Srov. 1 Kor 10,16n.

[6]   Srov. Ž 147,14-15

[7]   Srov. Lk 9,11b-17.

[8]   Srov. Jan 6,51nn; 1 Kor 11,26.

[9]   Srov. Žid 9,15.

[10] Srov. Mk 14,22-24 par.

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.