Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Slavnost Těla a krve Páně - C / přímluvy

Sestry a bratři, na Boží slovo, které nás zve ke stolu Páně, odpovězme nyní svými prosbami: [1]

  1. Prosíme za všechny, za něž jsi obětoval své tělo a prolil svou krev, aby v tobě poznali svého Vykupitele. [2]
  2. Prosíme za ty, kterým jsi svěřil chléb života a kalich požehnání, aby měli tvou pokoru a věrnost. [3]
  3. Prosíme za všechny, kterým se dáváš za pokrm a nápoj, aby po tobě nepřestávali lačnět a žíznit. [4]
  4. Prosíme za ty, kteří tě poprvé přijmou v eucharistii, aby se k tobě rádi a často vraceli.
  5. Prosíme za všechny křesťany, aby nadešel den, kdy budou společně slavit památku tvé kalvárské oběti. [5]
  6. Prosíme za zemi, aby vydala obživu, a za všechny lidi, ať v míru žijí a pracují. [6]
  7. Prosíme o chléb pro hladovějící a dar zdraví pro nemocné. [7]
  8. Prosíme za naši farní rodinu, ať se s chlebem a vínem na oltáři tobě darujeme a obětujeme. [8]
  9. Prosíme za naše zesnulé, aby přijali věčné dědictví v nebi. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, přijmi prosby těch, kteří tě touží

přijmout a uctívat pod způsobami chleba a vína. [10]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

_______________________

[1]   Srov. Dt 8,3; Mt 4,4; 1 Kor 10,21.

[2]   Srov. Mk 14,22-24; Mt 26,26-29; Lk 22,15-20; 1 Kor 11,23-25. Viz vstupní modlitba.

[3]   Srov. Gn 14,18-20; Ž 110,4; 116,13; Jan 6,51-58; 1 Kor 10,16-17.

[4]   Srov. Jan 6,51nn.

[5]   Srov. 1 Kor 10,16n.

[6]   Srov. Ž 147,14-15

[7]   Srov. Lk 9,11b-17.

[8]   Srov. Jan 6,51nn; 1 Kor 11,26.

[9]   Srov. Žid 9,15.

[10] Srov. Mk 14,22-24 par.

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…