Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Slavnost Všech svatých / přímluvy

Sestry a bratři, spojme se v modlitbě se všemi, kteří už dosáhli nebeské blaženosti, a vzývejme našeho Pána Ježíše Krista: [1]
  1. Ty, který nasytíš lačnící a žíznící po spravedlnosti, živ Církev svým slovem a eucharistií, než bude dovršena v nebeské slávě. [2]
  2. Ty, který tvůrce pokoje nazveš Božími syny, pomáhej lidstvu hájit mír a chránit vše živé na Zemi. [3]
  3. Ty, který tichým dáš zemi za dědictví, rozmnož počet těch, za které mluví jejich život, činy a práce. [4]
  4. Ty, který plačícím přineseš potěšení, proměň muka a nářek lidí v naději a radost. [5]
  5. Ty, který chudým v duchu dáváš svoje království, pamatuj na každého, kdo se ti ve své chudobě a nedostatku zcela odevzdává. [6]
  6. Ty, který nebeské království dáváš pronásledovaným pro spravedlnost, posiluj všechny, kteří tě milují víc než vlastní život. [7]
  7. Ty, který slibuješ milosrdným, že dojdou milosrdenství, učiň naši farnost místem lásky, odpuštění, pomoci a dávání. [8]
  8. Ty, který se dáš vidět těm, kdo mají čisté srdce, dej, ať jsou za takové uznáni naši zesnulí a jednou i každý z nás. [9]

 

Neboť tobě, náš Pane, náleží chvála, sláva, moudrost,

díky, čest, moc a síla na věčné věky. Amen. [10]

 

________________________

[1]   Srov. Mt 5,1-12a; Zj 7,2-4.9-14. Viz vstupní modlitba.

[2]   Srov. Mt 5,6. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 48-51.

[3]   Srov. Mt 5,9; 1 Jan 3,1-2.

[4]   Srov. Mt 5,5; Ž 24,1-2.

[5]   Srov. Mt 5,4.

[6]   Srov. tamtéž, 3.

[7]   Srov. tamtéž, 10.11-12a; Mk 8,35-38; Jan 12,24-26.

[8]   Srov. Mt 5,7.

[9]   Srov. tamtéž, 8; Ž 24,4.6; 1 Jan 3,2-3.

[10] Srov. Zj 7,12. Viz vstupní antifona.

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Středa 10. 8., svátek sv. Vavřince

1. čtení – 2 Kor 9,6-10; Evangelium – Jan 12,24-26

Komentář k Jan 12,24-26: Být tam, kde je Kristus. Tedy zvláště v chudých, mezi smutnými, s opuštěnými. Tam jsou dle jáhna Vavřince pravé poklady církve!

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…