Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
Slavnost Zvěstování Páně / přímluvy

Sestry a bratři, vzývejme věčné Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. [1]
  1. Naplň Církev a všechny křesťany svým životodárným Duchem. [2]
  2. Posvěcuj ty, které jsi poslal hlásat evangelium a obětovat tvé tělo a krev. [3]
  3. Ukaž se těm, kteří tě neznají, ať uvěří tvému radostnému poselství. [4]
  4. Provázej ženy, pod jejichž srdcem klíčí nový život, aby jej přijaly jako veliký dar. [5]
  5. Buď se všemi, jejichž nemoci, trápení a bídu jsi na sebe vzal. [6]
  6. Dej každému z nás odvahu říci: Tady jsem, Bože, abych plnil – plnila tvou vůli. [7]
  7. Dopřej spásu celému lidstvu, pro které ses vtělil a přišel na svět. [8]

 

Pane Ježíši Kriste, vyslyš nás, kteří se skláníme před tajemstvím
tvého vtělení. [9] Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

______________________

[1]   Srov. Jan 1,14 (zpěv před evangeliem). Viz vstupní modlitba.

[2]   Srov. Lk 1,35.

[3]   Srov. Žid 10,10.

[4]   Srov. Lk 1,26-38.

[5]   Srov. tamtéž, 11-19.26nn.

[6]   Srov. Iz 7,14; 53,4ab.

[7]   Srov. Ž 40,8a.9b; Žid 10,7.

[8]   Srov. Žid 10,5.

[9]   Srov. tamtéž, 4-10; Lk 1,26nn.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 6. 5.

Sk 15,7-21; Jan 15,9-11

Komentář k Jan 15,9-11: Zůstávání v Jeho lásce je především radost. Snažím se o to, aby se můj vztah k Ježíši navenek projevoval radostí k mému okolí, k mým nejbližším?

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.

Jan Pavel II.

Jan Pavel II.
(27. 4. 2021) 27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna…

Noc kostelů

Noc kostelů
(26. 4. 2021) Základní informace o Noci kostelů.