Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus A)
Svátek Křtu Páně - A / přímluvy

V den svátku Křtu Páně děkujme Bohu Otci, že nás křtem přijal za své, a jako jeho děti ho prosme: [1]

 

  1. Prosíme za tvé dcery a syny, které sis ve křtu vyvolil a máš v nich zalíbení, ať na nich spočívá tvůj Duch a požehnání. [2]
  2. Prosíme za lidi, kteří činí, co je správné, ale víru nemají, aby poznali pravdu evangelia a v Kristu se zrodili k novému životu. [3]
  3. Prosíme i za ty, kdo v tebe věří, ale zdráhají se přijmout koupel obnovy, aby uznali, že křest je nutný pro jejich spásu. [4]
  4. Prosíme za všechny, kteří tvé cesty opustili, aby změnili smýšlení a navrátili se ke Kristu. [5]
  5. Prosíme o mír ve Svaté zemi, v Egyptě a na všech místech, kde tvůj Syn pobýval a kudy procházel. [6]  
  6. Prosíme za nemocné a postižené; lidi chudé, vězněné a spoutané závislostmi, ať najdou osvobození v Ježíši, vítězi nad smrtí, hříchem i ďáblem. [7]
  7. Prosíme za sebe navzájem, ať každý podle svého povolání vykonáváme své křestní kněžství; hlavně službou lásky, svědectvím slova i života a činnou účastí na liturgii. [8]
  8. Prosíme, aby ti, kdo byli křtem ponořeni do Kristovy smrti a spolu s ním pohřbeni, dosáhli s ním také věčného života a slávy vzkříšení. [9]

 

O to tě, Otče, prosíme, skrze tvého Syna Ježíše,

prostředníka Nové smlouvy a světlo národů,

neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije

a kraluje po všechny věky věků. Amen. [10]

 

_________________

[[1]] Srov. Gal 4,5-7.

[2] Srov. Iz 42,1; Ž 29,11b; Mt 3,16n.

[3] Srov. Sk 10,34-38; 2 Kor 5,17. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1277.

[4] Srov. KKC, čl. 1216, 1257.

[5] Srov. Ž 128,1; Řím 12,2.

[6] Srov. Ž 29,11b; Mt 2,13-15.19-23; Sk 10,38.

[7] Srov. Iz 42,7; Sk 10,38; Kol 2,12-15.

[8] Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 10. Srov. KKC, čl. 1546.

[9] Srov. Řím 6,3-4.

[10] Srov. Iz 42,7; Mt 3,16-17; 1 Tim 2,5; Žid 9,15. Viz LG, čl. 1.

 

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz