Krbec Jan | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus B)
Svátek Svaté rodiny - B / přímluvy

Sestry a bratři, tvoříme rodinu semknutou kolem betlémského Dítěte. V tomto společenství také prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme za papeže Františka, biskupy a kněze, ať jsou starostlivými otci rodiny Církve; zastánci rodin, manželů a dětí. [2]
  2. Prosme za celé křesťanstvo, ať se stane jedinou rodinou, početnou a zářící jako hvězdy na nebi. [3]
  3. Prosme za velkou rodinu národů, ať chválí svého Tvůrce pokojným soužitím a vzájemnou spoluprací. [4]
  4. Prosme za křesťanské rodiny trpící pronásledováním, ať všemi zkouškami projdou s Ježíšem, Marií a Josefem. [5]
  5. Prosme za rodiny nucené opustit vlast a jít neznámo kam, aby našly nový bezpečný domov. [6]
  6. Prosme za rodiny bez dětí, ať zakusí štěstí rodičovství, a za děti bez rodiny, ať prožijí radost z přijetí. [7]
  7. Prosme za rodiny zraněné neláskou a manželství procházející krizí, nechť jsou pro ně tyto svátky časem setkání a smíření.
  8. Prosme za naši farní rodinu, rodiny naší farnosti, manžele, děti, mládež a seniory, ať nás neopouští radost těch, kdo v Mariině dítěti spatřili svého Spasitele. [8]
  9. Prosme za naše zesnulé příbuzné a přátele, aby spočinuli v Pánově pokoji a uzřeli jeho spásu. [9]

 

Pane, slyš naše hlasy a dej, ať všechny

lidské rodiny prostoupí láska, radost

a pokoj Svaté rodiny z Nazareta. [10]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

____________________

[2]   Viz Katecheze papeže Františka na téma „rodina“, konané během středečních generálních audiencí od 10. prosince 2014.

[3]   Srov. Gn 15,5; Žid 11,12; Flp 2,15.

[4]   Srov. Ž 105,1-2; Žid 11,10.

[5]   Viz Lk 2,16 (vstupní antifona dnešního svátku); Mt 2,13-18 (evangelium ze svátku svatých Betlémských dětí, mučedníků).

[6]   Srov. Žid 11,8.

[7]   Srov. Gn 15,1-6; 21,1-3; Žid 11,11-12.

[8]   Srov. Mt 2,1-12; Lk 2,8-19.25-38.

[9]   Srov. Ž 105,3-4; Lk 2,29-30.

[10] Srov. Lk 2,16.39. 

Čtení z dnešního dne: Úterý 24. 11.

Zj 14,14-20; Lk 21,5-11

Komentář k Zj 14,14-20: Žeň zralého obilí a nalitých, šťavnatých hroznů. Bůh nechce nic polovičatého, nezralého. I mně dopřává čas, abych dozrál k jeho sklizni.

Zdroj: Nedělní liturgie

Advent

Advent
(23. 11. 2020) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2020) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Doporučujeme

Doporučujeme
(20. 11. 2020) S Pánem Bohem se žije naživo - knižní rozhovor s Alešem Opatrným

Kostel Krista Spasitele na Barrandově - omalovánky

Kostel Krista Spasitele na Barrandově - omalovánky
(20. 11. 2020) Na sídlišti Barrandov v Praze byl v roce 2020 postaven úplně nový a krásný kostel s komunitním centrem.

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2020) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2020 – Ježíše Krista Krále 2021.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2020) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

Doporučujeme k přečtení

Doporučujeme k přečtení
(18. 11. 2020) Útlá knížka s trefnými a neotřelými pohledy na jednotlivé oblasti duchovního života a křesťanské víry. Myšlenkově…

Slavnost Ježíše Krista Krále

(16. 11. 2020) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2020) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…