Nesplněná očekávání patří k častým zážitkům každého člověka na této zemi. - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže 9. 8. / Petr Šabaka

Uchvátila Boha

Promluva na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže – 9. 8.

 

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův“ (Jer 31,31-32).

Svatá Terezie Benedikta od Kříže mne osobně fascinuje z několika důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že i filosofové a potažmo intelektuálové jsou schopni nalézt „moudrost kříže“, která je osvobodí a posune dál, než kam jsou schopni dojít úsilím svého intelektu. O tom svědčí v jednom ze svých dopisů: „Víra je božské moudrosti blíže než všechna filosofická ba dokonce i teologická věda“ (STEIN, Edita. Myšlenky a dopisy. 1. vyd. Zvon: Praha 1991).

Druhá fascinující skutečnost je pohled této moderní světice na víru: „Víra znamená uchvácení Boha. Toto uchvácení však předpokládá být uchvácen: nejsme schopni věřit bez milosti Boží“ (Tamtéž). Díky tomu, že svatá Terezie uvěřila jako dospělá žena s vypěstovaným kritickým pohledem, reflektuje i náš postoj k Bohu: „Je daleká cesta od spokojenosti sama se sebou ‚dobrého katolíka‘, který ,koná své povinnosti‘, čte ,dobré noviny‘, ‚správně volí‘ atd., ostatně však dělá, co se mu zlíbí, až k životu, kdy Bůh nás vede za ruku, kdy my přijmeme život z rukou Božích v prostotě dítěte a pokoře celníka. Ale kdo jednou touto cestou šel, netouží jíti zpět“ (Tamtéž).

Třetím obdivuhodným postojem je Terezin vztah ke své rodině a svým židovským kořenům. Ona nalezla toho, který uzavřel s Izraelem proroky ohlašovanou novou smlouvu vepsanou do srdce. S Ježíšem žije velice intimní vztah, ukryje se před zraky světa, aby se mu mohla zcela oddat, a při tom s sebou nese přímluvnou modlitbu za svůj národ: „Sjednocení v lásce přináší s sebou duchovní přijetí milované bytosti a způsobí, že se milující stává věrným obrazem milovaného“ (Tamtéž).

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 19.8.

Sd 2,11-19; Mt 19,16-22

Komentář k Mt 19,16-22: U málo lidí je touha následovat Pána tak veliká, aby se zřekli pro ně nejcennějšího. Ale velký majetek může sám od sebe vést k zármutku!

Zdroj: Nedělní liturgie

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2019) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2019) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2019) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl...

CAMPFEST - HUDEBNÍ FESTIVAL UŽ ZA PÁR DNÍ

(30. 7. 2019) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa čoskoro začne na Ranči Kráľova Lehota a bude trvať od...