Marie nebyla ještě narozená, když ji Pán určil za Ježíšovu matku  - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže 9. 8. / Petr Šabaka

Uchvátila Boha

Promluva na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže – 9. 8.

 

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův“ (Jer 31,31-32).

Svatá Terezie Benedikta od Kříže mne osobně fascinuje z několika důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že i filosofové a potažmo intelektuálové jsou schopni nalézt „moudrost kříže“, která je osvobodí a posune dál, než kam jsou schopni dojít úsilím svého intelektu. O tom svědčí v jednom ze svých dopisů: „Víra je božské moudrosti blíže než všechna filosofická ba dokonce i teologická věda“ (STEIN, Edita. Myšlenky a dopisy. 1. vyd. Zvon: Praha 1991).

Druhá fascinující skutečnost je pohled této moderní světice na víru: „Víra znamená uchvácení Boha. Toto uchvácení však předpokládá být uchvácen: nejsme schopni věřit bez milosti Boží“ (Tamtéž). Díky tomu, že svatá Terezie uvěřila jako dospělá žena s vypěstovaným kritickým pohledem, reflektuje i náš postoj k Bohu: „Je daleká cesta od spokojenosti sama se sebou ‚dobrého katolíka‘, který ,koná své povinnosti‘, čte ,dobré noviny‘, ‚správně volí‘ atd., ostatně však dělá, co se mu zlíbí, až k životu, kdy Bůh nás vede za ruku, kdy my přijmeme život z rukou Božích v prostotě dítěte a pokoře celníka. Ale kdo jednou touto cestou šel, netouží jíti zpět“ (Tamtéž).

Třetím obdivuhodným postojem je Terezin vztah ke své rodině a svým židovským kořenům. Ona nalezla toho, který uzavřel s Izraelem proroky ohlašovanou novou smlouvu vepsanou do srdce. S Ježíšem žije velice intimní vztah, ukryje se před zraky světa, aby se mu mohla zcela oddat, a při tom s sebou nese přímluvnou modlitbu za svůj národ: „Sjednocení v lásce přináší s sebou duchovní přijetí milované bytosti a způsobí, že se milující stává věrným obrazem milovaného“ (Tamtéž).

Přijďte na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu v úterý 10. prosince 2019 v 18 hodin. 

Čtení z dnešního dne: Pondělí Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Gn 3,9-15.20; Lk 1,26-38

Komentář k Lk 1,26-38: Radost z adventních červánků a naději mohu prožívat díky té, která poslovi řekla své Ano. Dokážu ji následovat v přijetí (mnohem skromnějších) Božích záměrů se mnou?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(3. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Kdy začíná advent 2019?

(29. 11. 2019) Datum 1. adventní neděle 2019 připadá na neděli 1.12.2019

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2019) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy
(27. 11. 2019) Jsme pozváni Ježíšovo slovo poznávat, přebývat v něm, mít k němu důvěrný vztah. Toto slovo nás totiž připodobňuje…

Adventní kartičky pro děti

Adventní kartičky pro děti
(27. 11. 2019) Letos jsme pro děti připravili adventní kartičky s inspirací na každý den. Cílem není dychtivě plnit úkoly, ale...

Advent

Advent
(27. 11. 2019) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019
(26. 11. 2019) Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou…

Životní prostředí vs. náboženství: slyšet se navzájem

(25. 11. 2019) Slyšet se navzájem si jako hlavní cíl kladla mezioborová konference, která se zabývala životním prostředím a…