Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / přímluvy

Spolu se všemi, kdo vzývají jméno našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za všechny, kdo naslouchají a důvěřují jeho slovu, aby jim bylo posilou v každodenním životě, radostnou nadějí na život věčný. [2]
  2. Prosme Pána nebe a země za politiky a státníky, ať se zasazují o pokojný život lidí a jeho ochranu od početí do přirozeného konce. [3]
  3. Prosme Pána, Vykupitele světa, za nemocné a trpící, aby je skrze nás navštívil a potěšil. [4]
  4. Prosme Pána nekonečně milosrdného za spásu těch, kteří tento svět dobrovolně opustili. [5]
  5. Prosme Pána života za ty, kdo právě umírají, aby mu šli vstříc smířeni s Bohem i bližními. [6]
  6. Prosme Pána slitovného za duše v očistci, aby jim ukázal svou jasnou tvář a brzy je uvedl do své slávy. [7]
  7. Prosme dobrého Pána, aby i nám dal dojít do nebeské vlasti a shledat se tam s našimi drahými. [8]

 

Pane Ježíši Kriste, prokaž své milosrdenství

zvláště těm, za které tě dnes s láskou prosíme.

Vždyť ty jsi přemohl smrt a hřích, [9]

ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. 1 Kor 1,2 (Český ekumenický překlad).

[2]   Srov. Jan 5,24.

[3]   Srov. Mt 11,25. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi

v dnešním světě, čl. 51. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 2276–2279.

[4]   Srov. Job 19,25; Mt 25,31-46.

[5]   Viz KKC 2280–2283.

[6]   Srov. Řím 5,9-11.

[7]   Srov. Mdr 3,1-9; Ž 27,9.13.

[8]   Srov. Flp 3,20.

[9]   Srov. Řím 5,6-10.

 

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz