Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / přímluvy

Spolu se všemi, kdo vzývají jméno našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za všechny, kdo naslouchají a důvěřují jeho slovu, aby jim bylo posilou v každodenním životě, radostnou nadějí na život věčný. [2]
  2. Prosme Pána nebe a země za politiky a státníky, ať se zasazují o pokojný život lidí a jeho ochranu od početí do přirozeného konce. [3]
  3. Prosme Pána, Vykupitele světa, za nemocné a trpící, aby je skrze nás navštívil a potěšil. [4]
  4. Prosme Pána nekonečně milosrdného za spásu těch, kteří tento svět dobrovolně opustili. [5]
  5. Prosme Pána života za ty, kdo právě umírají, aby mu šli vstříc smířeni s Bohem i bližními. [6]
  6. Prosme Pána slitovného za duše v očistci, aby jim ukázal svou jasnou tvář a brzy je uvedl do své slávy. [7]
  7. Prosme dobrého Pána, aby i nám dal dojít do nebeské vlasti a shledat se tam s našimi drahými. [8]

 

Pane Ježíši Kriste, prokaž své milosrdenství

zvláště těm, za které tě dnes s láskou prosíme.

Vždyť ty jsi přemohl smrt a hřích, [9]

ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. 1 Kor 1,2 (Český ekumenický překlad).

[2]   Srov. Jan 5,24.

[3]   Srov. Mt 11,25. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi

v dnešním světě, čl. 51. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 2276–2279.

[4]   Srov. Job 19,25; Mt 25,31-46.

[5]   Viz KKC 2280–2283.

[6]   Srov. Řím 5,9-11.

[7]   Srov. Mdr 3,1-9; Ž 27,9.13.

[8]   Srov. Flp 3,20.

[9]   Srov. Řím 5,6-10.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.