Bůh je sám v sobě dialogem, sám v sobě děním sebesdělující lásky;  - archív citátů

Sekce: Knihovna

1. Úvodem

z knihy Příprava rodičů na křest dítěte

Každý, kdo se pohybuje v prostředí kněží, zřejmě ví, že debata o tom, zda křtít všechny děti, které rodiče ke křtu přinesou a co dělat v případě, že rodiče nevykazují žádané známky křesťanské víry, může být dlouhým, většinou nikdy nekončícím proudem stanovisek a zkušeností, který v nejlepším případě vyústí ve zjištění, že je třeba se rozhodovat případ od případu, protože každá rodina a její osobní historie je nakonec jiná.

Bohužel bývá mnohem méně pozornosti věnováno debatě o tom, jakou náplň může mít křestní příprava, jaké jsou její šance, co je v ní nutné, co se osvědčuje, atd. A přitom je přece zřejmé, že rozhovor s rodiči o křtu či příprava na něj je nejen povinností a úkolem, ale že je to mnohdy pro rodiče dítěte prvá, nebo až po dlouhé době opakovaná příležitost k setkání s knězem, církví, s oblastí náboženského života. V tomto sešitku se tedy pokusíme o přehledné popsání úkolů, které příprava obsahuje, shromáždění inspirací a nabídnutí dobrých zkušeností. To vše s vědomím, že úkoly jsou dány a jsou v podstatě pro všechny společné, ale vlastní průběh přípravy si musí tvořit každý sám podle svých schopností a zkušeností, a to ještě ve variantách vhodných pro jednotlivé případy.

P. ThLic. Aleš Opatrný - biskupský vikář pro pastoraci


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 4. 6., svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

;

Komentář k Mt 26,36-42: I naši kněží mají s Ježíšovou osamoceností své zkušenosti… Dokážu jim podat pomocnou ruku a povzbudit je, třeba jen slovem?

Zdroj: Nedělní liturgie

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2020) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2020) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz