V letech druhé světové války stál v čele litoměřické diecéze biskup Anton Weber – Němec, který měl kvůli vstřícnému chování k českým věřícím problémy s nacisty. Ale ani český stát se k němu po válce nezachoval dobře. 

Biskup Weber splnil, co od něho očekávali čeští i němečtí věřící: mluvil dobře německy i česky, nerozlišoval podle národnosti. Proto mu např. Konrád Henlein vytýkal, že jako německý biskup hovoří a káže v řeči „podlidí“ („des Untervolkes“).  

Jeho smýšlení bylo podrobeno zásadní zkoušce.

Příběh biskupa Antona Webera si můžete poslechnout na ČroPlus >>zde<<