Papež zvolil novou formu biskupské synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka, skrze lidské utrpení. Upozorňuje na to kardinál Christoph Schönborn, který byl v Římě jako delegát rakouské církve na zahájení synodálního procesu.

Vídeňský metropolita připomíná, že papeži velmi záleží na tom, aby synoda nebyla chápána ve světském smyslu - jako jakýsi parlament. Nejde o to dělat průzkumy a řídit se veřejným míněním, ale naslouchat zkušenostem lidí, abychom pochopili, co nám tím chce Bůh říci, stejně jako tomu bylo ve Skutcích apoštolů - zdůrazňuje kardinál Schönborn.