Dávno pryč jsou doby, kdy studium na teologické fakultě bylo možné jen pro kandidáty kněžství. Přesto si to řada lidí myslí i teď. Dnešní tvář teologických fakult je ale jiná.

Například pražská Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí vzdělání v oblasti teologie a v dalších souvisejících oblastech a to jak v denním tak v kombinovaném (tzv. dálkovém) studiu. Kromě oborů Teologie a Teologických nauk je to Aplikovaná etika, Dějiny křesťanského umění a Dějiny evropské kultury. Nabízí se tak možnost poznání teologie i kořenů kultury, v níž žijeme. Je také možné doplnění různých typů vzdělání (medicína, právo, společenské vědy) o křesťanskou etickou dimenzi (Aplikovaní etika) nebo je možné poznání základů teologie a katolické sociální nauky (Teologické nauky) v kombinovaném studiu. Absolventy fakulty dnes nejsou jen kněží a jáhni, ale muži a ženy, které nacházíme v oblasti kultury, zdravotnictví, sdělovacích prostředků nebo i bezpečnostních složek. A pokud jde o aktivní křesťany - při „náboženské analfabetismu“ (to je konstatování stavu, nikoliv urážka), který v naší zemi převážně vládne, je solidní studium také úkolem pro ty, kteří svou víru nechtějí žít jen pro vlastní uspokojení, ale myslí i na prospěch druhých.   

Přihlášky ke studiu

Je dobré se seznámit podrobněji s nabízenými obory a s podmínkami studia. Vše lze nalézt na stránkách Katolické teologické fakulty UK http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1413.html. A pro případné zájemce není ještě pozdě, protože v druhém kole se přihlášky ke studiu, začínajícím v akademickém roce 2016/2017, přijímají do 22. července.