Dne 23. května 2019 předal prorektor prof. Jan Royt doc. Aleši Opatrnému během slavnostního zakončení akademického roku Te Deum stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy.

Doc. Aleš Opatrný obdržel stříbrnou pamětní medaili UK v roce svých sedmdesátých pátých narozenin. Je jí oceněno jeho mnohaleté působení na KTF UK, na kterou nastoupil v roce 2002. V roce 2003 stanul v čele Katedry praktických oborů, později přejmenované na Katedru pastorálních oborů a právních věd. Vedl ji v letech 2003 – 2007 a 2010 – 2014. V letech 2006 – 2008 zastával taktéž post proděkana pro rozvoj. Více zde

Díky Alešovi Opatrnému byl m.j. dán prostor a podpora pro vznik webů vira.cz, pastorace.cz, modlitba.cz, maria.cz atd.

Texty Aleše Opatrného na webech: