Zveme vás na adventní duchovní obnovu pro dívky a ženy od 17 let
v Klášteře sester premonstrátek v Doksanech.

Maria

Anděl jí řekl:
Neboj se, Maria.
Došla jsi milosti u Boha.
Počneš a porodíš syna
a dáš mu jméno Ježíš.

Lk 1,30-31

 

Duchovní obnovu povedou sestry premonstrátky.

Program začíná v pátek ve 17.00 mší svatou a končí v neděli odpoledne.
Přihlášky posílejte sestře Benediktě Michálkové nejpozději do 25. 11. na adresu:
sorores.opraem@cbox.cz nebo telefonicky 416 861 197.

Viz také www.klasterdoksany.cz.