Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života.

Kromě přednášek nabízíme možnost osobní modlitby před Nejsvětější svátostí nebo svátosti smíření či duchovního rozhovoru s knězem.

Program bude zahájen v pátek od 18:00 registrací a v 18:30 slavením eucharistie. Po zaslání přihlášky dotyčnému pošleme podrobnější informace (a případnou složenku) k uhrazení nákladů na rekolekce 250 Kč. Pozor – ubytování nezajišťujeme!

Přihlašujte se nejpozději do 31. října 2019 prostřednictvím formuláře na webu Pastoračního střediska AP v článku „Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života“.