Království Boží je skutečností, jež má určovat ráz našeho života zde na zemi.  - archív citátů

17.10.2019, 0:01

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984) /  CC0 Public domain

V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli lidé ze širokého okolí. Jeho činnost byla představitelům komunistickému režimu natolik nepříjemná, že mladého kněze nechali před v roce 1984 zavraždit.

***

Jerzy Popiełuszko (1947-1984) byl roku 1972 vysvěcen na kněze  kardinálem Stefanem Wyszynským. V roce 1980 se dostal mezi dělníky z varšavské huti. Popiełuszko s nimi navázal vřelý kontakt a stal se „jejich“ knězem a opravdovým přítelem. Mluvil prostým, lidem srozumitelným jazykem, v době komunisty vyhlášeného výjimečného stavu (1981-1983) sloužil „mše za vlast“ ve varšavském kostele svatého Stanislawa Kostky, organizoval charitativní akce a pomáhal pronásledovaným.

Polská komunistická státní bezpečnost kněze sledovala a zastrašovala,  několikrát ho zatkla a varovala, aby se v kázáních omezil pouze na záležitosti víry. Odmítl odjet studovat do Říma a uniknout tak pronásledování. Poprvé se ho tři důstojníci bezpečnosti neúspěšně pokusili zabít při inscenované autonehodě 13. října 1984. O šest dní později se Popiełuszko vracel z Bydhoště, když jeho auto stejní důstojníci zastavili na opuštěné silnici nedaleko Toruně, spoutali ho a odvezli v kufru auta.

Poté ho opakovaně bili, mučili do bezvědomí a nakonec hodili do přehrady u města Wloclawek. Tam bylo za 11 dní tělo nalezeno. 

Více k tématu:

- Poslechněte si zajímavý rozhlasový pořad zde

- Přečtěte si strhující knihu: Jerzy Popieluszko - Pravdou proti totalitě (Bernard Brien)

 

Čtení z dnešního dne: Pátek

1 Mak 4,36-37.52-59; Lk 19,45-48

Komentář k Lk 19,45-48: „Všechen lid na něm visel“, zatímco velekněží a znalci zákona jej chtěli umlčet. To, že se Ježíš dnes obrací k prostým, bezmocným, k těm, kteří na něm nechtějí vydělávat, je známkou pravosti!

Zdroj: Nedělní liturgie

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(22. 11. 2019) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2019 – Ježíše Krista Krále 2020. Texty si…

Knižní tip: Myšlenky svatého Šarbela - Hanna Skandar

Knižní tip: Myšlenky svatého Šarbela - Hanna Skandar
(22. 11. 2019) Knížečka obsahuje stručný životopis otce Šarbela a úryvky z jeho promluv. Z textů je patrná duchovní hloubka tohoto…

Slavnost Ježíše Krista Krále

(22. 11. 2019) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Litanie ke Kristu Králi

(22. 11. 2019) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

C. S. Lewis

(21. 11. 2019) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019
(18. 11. 2019) Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou…

Den Bible

(16. 11. 2019) "Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2019) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…

Světový den chudých

(14. 11. 2019) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.