Svatý Josef Kalasánský - svátek 25.8.

Josef Kalasánský se narodil kolem roku 1557 v malé aragonské vesnici v severním Španělsku. Stal se knězem (1583) a působil nejprve jako duchovní správce, později jako generální vikář v diecézi Urgel.

 

Poznal strašnou bídu dětí vyrůstajících na ulici v Římě

Po svém příchodu do Říma kázal v lidových čtvrtích, navštěvoval chudobince, věznice a nemocnice.  Přitom poznal strašnou bídu, kterou trpěly především děti vyrůstající na ulici bez výchovné péče. Objevil tam svět chudé, nevzdělané mládeže, jež často končila zločinným způsobem života. Tak se začal rodit nový projekt, jak zachránit mládež pomocí náboženské a mravní výchovy spolu se vzděláním. To mělo být poskytováno zadarmo ve školách s postupnými ročníky a zkouškami. Během toho, co vyučoval ve farní škole, kterou založil farář u Svaté Doroty v Trastevere, uskutečňoval postupně různé novinky, až ji proměnil v první bezplatnou základní školu v Evropě (1597).

Založil Piaristy

Aby vyřešil hlavní problém – jak získat učitele, založil s podporou papeže Pavla V. kongregaci chudých řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol (Scuole Pie), jež formovala kněze vychovatele, kteří se věnovali křesťanské a laické formaci mladých ve školách. Bratři začali být nazýváni Piaristé a ještě za života Josefa Kalasánského se nový řád šířil do okolních zemí; první mimoitalská provincie vznikla na Moravě (1634). Dnes působí ve více než dvaceti zemích na čtyřech kontinentech světa.

Intriky, zbavení úřadu a věznění

Svatý Josef však také prožil zkušenost zániku svého díla. Nestalo se tak kvůli nepřátelům víry, ale působením věřících, a dokonce jeho společníků, kteří vznášeli proti němu i proti jeho dílu tvrdá obvinění. Jako generální představený byl vlastními řádovými bratry pomlouván, udán inkvizici, dokonce i vězněn a zbaven úřadu. Když potom na jeho místo nastoupil jeho odpůrce, došlo k velkému úpadku řádu a k redukci na společnost učitelů bez řeholních slibů (1646).

Patron základních škol

Josef však povzbuzoval několik málo věrných až do své smrti 25. srpna 1648, kdy mu přes devadesát let. Před svou smrtí také předpověděl znovuvzkříšení řádu. Bez ohledu na úřad církevního oficia ho Římané považovali za svatého. Roku 1767 byl papežem Klimentem XIII. svatořečen. Sto let po svém zániku byl řád obnoven, tak jak to Josef předpovídal. Papež Pius XII. ho roku 1948 prohlásil za patrona základních škol.