Kardinál Fernández navštívil patriarchu Tawadrose v souvislosti s Fiducia supplicans. Setkání se uskutečnilo v Káhiře: v centru dialogu prohlášení koptské pravoslavné církve z března 2024 o odmítnutí "manželství osob stejného pohlaví".

Ve středu 22. května 2024 přijal koptský papež Tawadros II. v Káhiře kardinála Victora Manuela Fernándeze, prefekta Dikasteria pro nauku víry, a vedl s ním dialog o deklaraci Fiducia supplicans a prohlášení Svaté koptské synody ze 7. března o odmítnutí "manželství osob stejného pohlaví". V prohlášení to oznámila koptská pravoslavná církev.

Hlavním tématem tohoto setkání bylo prohlášení Fiducia supplicans, které vatikánské dikasterium zveřejnilo v prosinci loňského roku. V březnu tohoto roku vydala synoda koptské církve prohlášení, v němž znovu odmítla "takzvané manželství osob stejného pohlaví". Kardinál Fernández poté, co připomněl, že jak ve Fiducia supplicans, tak v následném doktrinálním prohlášení dikasteria Dignitas infinita se opakuje, že manželství je pouze svazek mezi mužem a ženou otevřený předávání života, potvrdil, že katolická církev je rovněž proti manželství osob stejného pohlaví.

Prefekt Dikasteria pro nauku víry podle vatikánských médií vysvětlil Jeho Svatosti Tawadrosovi II., že katolická církev sdílí učení koptské pravoslavné církve z března 2024 a vítá jeho pastorační přístup. Pokud jde o téma Fiducia supplicans, Fernández upřesnil, že - jak řekl papež František na plenárním shromáždění dikasteria - se nežehná svazku mezi lidmi. Pokud přijdou lidé společně, žehnají se tak, že se udělá znamení kříže nad každým z nich a připojí se krátká modlitba. To se však musí dít krátce, spontánně, bez jakéhokoli rituálu, bez liturgického oděvu a bez jakýchkoli vnějších projevů, které by mohly způsobit, že si někdo toto požehnání splete s manželstvím. Nejdůležitější je, vysvětlil prefekt, zajistit, aby tento typ jednoduchého, spontánního a pastoračního požehnání mohl být udělován i na ulici, na poutích a mohl jej přijmout každý, ať už je v jakémkoli stavu. Nejedná se zde," zdůraznil Fernández, "o "posvěcující milost", ale o ony pomocné prostředky Ducha svatého, které katolíci nazývají "milostí pomáhající", které hříšníka posouvají k obrácení a zralosti.