Josef Šach: Jak Pán Bůh dá…

Josef Šach se po únoru 1948 rozhodl emigrovat. Cesta ho dovedla až do Kanady, kde se rozhodl pro kněžství a později založil českou misii.

Josef Šach se narodil 22. dubna 1919 v Hořovicích do rodiny strojníka. Vyučil se obchodním příručím a od konce války pracoval v Baťových závodech, kde vystřídal řadu profesí. Na podzim roku 1948 se po zjištění, že je považován za politicky nebezpečného, rozhodl pro emigraci.

Jeho cesta vedla přes Rakousko, Německo a Anglii až do Kanady. Pracoval v pobočkách firmy Baťa, posléze studoval v Římě a stal se knězem. Vrátil se do Kanady a založil tu českou misii.

Oblíbený páter Šach zemřel 10. srpna 2015 ve věku 96 let. V posledních letech svého života stihl nadiktovat své vzpomínky, které v roce 2013 připravila k českému knižnímu vydání Jana Doležalová a zároveň z nich vytvořila pětidílnou rozhlasovou četbu. Čte: Josef Somr.

K poslechu >>zde<<