Kvůli válce mnozí trpí…
Lidé zbytečně umírají,
miliony jich musely opustit své domovy.
V této křížové cestě se můžeme se všemi těmito lidmi spojit
a hlavně s Kristem, který ji pro nás již vítězně prošel.

 

Jak vnikla knížka – Křížová cesta (nejen) za Ukrajinu

Nastal 14. den celoplošné války proti Ukrajině. Byla velká zima a tma. Na naši vlast padaly bomby a rakety. Srdce se mi svíralo úzkostí, připravoval jsem se na smrt. Moje nitro rozervávala nesnesitelná bolest a prýštily z ní tyto prosby: „Jak dlouho to bude trvat, Pane?“ Myslím, že jsem se nebál ani tak o sebe jako o svou matku.

Se spolubratry jsme žili Černihivu, v klášteře spojeném s chrámem Narození Panny Marie. Po každém bombardování jsem volal na své bratry:

„Jaroslave, jsi živý?!“
„Olehu, jsi naživu?!“
A oni odpovídali:
„Ano, žijeme!“

Ten večer byl náročný a my jsme se připravovali na další nálety… Schoulil jsem se u stěny, čekal na ty pekelné zvuky a ony se přibližovaly. Měl jsem pocit, že letadlo už musí být přímo nad mou hlavou.

Modlitba… Ano, to je to, co nám dává sílu žít. V zatemnělé místnosti jsem začal na displeji telefonu vyťukávat slova. Ta slova vycházela z hloubi mého srdce. Moje modlitba za zvuků a výbuchů války byla křížová cesta.

Čas se vmžiku zastavil. Cesta s Ježíšem mi dodávala sebedůvěru a sílu. V modlitbě jsem viděl samotného Krista, jak kráčí a nese kříž, těžký kříž strašlivých lidských válek. Ježíš nám pomůže! Ježíš nese kříž války na Ukrajině spolu s námi!

Na této křížové cestě se mnou náhle byli všichni, které tato hrozná válka zasáhla.

Tato válka jednou skončí! Její příšerné zvuky utichnou. Stejně jako i my po nářcích křížové cesty opět uslyšíme radostný hlahol vítězného hymnu Vzkříšení!

Pane Ježíši Kriste, ty jsi na kříž přibil všechen náš hřích. Prosíme tě, odvrať lidstvo od válek a daruj nám svůj svatý pokoj. Amen.

P. Mychajlo Ivanjak, CSsR

Černihiv, 9. března 2022
14. den celoplošné války, kterou zahájilo Rusko proti Ukrajině