P. Stanislav Přibyl CSsR, generální sekretář České biskupské konference, představí 11. října 2019 na celodenním kurzu na Svaté Hoře kněžím i laikům možnosti, jak manažovat farnost. P. Přibyl je absolventem Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru finance a management.

Kněží – správci farností, ale i zaměstnanci či dobrovolníci, kteří na spravování farností participují, budou mít na celodenním kurzu možnost zorientovat se v džungli právních norem a ekonomických předpisů; dozvědí se také například to, jak požádat o grant. „Účastníci kurzu získají základní dovednosti nutné k vedení farnosti coby společenství věřících křesťanů stejně jako subjektu civilního práva. Přednášky přinesou základní orientaci v právních normách, ekonomických zásadách, pastoračních přístupech, zásadách rozhodování a komunikačních a řídících dovednostech za pomoci přednášek, diskuse a praktických cvičení,“ hovoří P. Stanislav Přibyl CSsR, který kurz povede. Cílem kurzu je základní orientace v problematice řízení, organizace a managementu farnosti a možnost dalšího rozvoje tzv. soft skills v této oblasti, například za pomoci cyklu přednášek organizovaného Českou biskupskou konferencí s pomocí Biskupské konference Spojených států amerických (více informací zde).

 

V proboštství na Svaté Hoře se účastníci kurzu sejdou 11. října 2019 v 9:00 s předpokládaným koncem o 20:00. Přihlásit se lze emailem na adrese ex.dum@svata-hora.cz nebo přes formulář na webové stránce. V případě potřeby je možnost ubytování v exercičním domě. Cena kurzu je 650 Kč.

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR je absolventem Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (KTF UK). Po vysvěcení na kněze (1996) byl farním vikářem (1996 – 1999) a farářem (1999 – 2008) na Svaté Hoře. V letech 2002 až 2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů. V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha, kde působil do konce roku 2008. V témže roce byl jmenován členem kněžské rady v Pražské arcidiecézi. Na KTF UK získal v roce 2012 licenciát teologie, v roce 2014 doktorát z teologie. V roce 2019 dokončil magisterské studium na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru finance a management. Mezi lety 2009 a 2016 působil ve funkci generálního vikáře litoměřické diecéze. Od 1. října 2016 pracuje jako generální sekretář České biskupské konference; vede sekretariát této organizace zastřešující činnost katolické církve v ČR a hovoří za ni v médiích.