Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

1.10.2019, 11:55

KURZ „MANAGEMENT FARNOSTI” pro kněží i laiky - 11. října na Svaté Hoře u Příbrami

P. Stanislav Přibyl CSsR, generální sekretář České biskupské konference, představí 11. října 2019 na celodenním kurzu na Svaté Hoře kněžím i laikům možnosti, jak manažovat farnost. P. Přibyl je absolventem Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru finance a management.

Kněží – správci farností, ale i zaměstnanci či dobrovolníci, kteří na spravování farností participují, budou mít na celodenním kurzu možnost zorientovat se v džungli právních norem a ekonomických předpisů; dozvědí se také například to, jak požádat o grant. „Účastníci kurzu získají základní dovednosti nutné k vedení farnosti coby společenství věřících křesťanů stejně jako subjektu civilního práva. Přednášky přinesou základní orientaci v právních normách, ekonomických zásadách, pastoračních přístupech, zásadách rozhodování a komunikačních a řídících dovednostech za pomoci přednášek, diskuse a praktických cvičení,“ hovoří P. Stanislav Přibyl CSsR, který kurz povede. Cílem kurzu je základní orientace v problematice řízení, organizace a managementu farnosti a možnost dalšího rozvoje tzv. soft skills v této oblasti, například za pomoci cyklu přednášek organizovaného Českou biskupskou konferencí s pomocí Biskupské konference Spojených států amerických (více informací zde).

 

V proboštství na Svaté Hoře se účastníci kurzu sejdou 11. října 2019 v 9:00 s předpokládaným koncem o 20:00. Přihlásit se lze emailem na adrese ex.dum@svata-hora.cz nebo přes formulář na webové stránce. V případě potřeby je možnost ubytování v exercičním domě. Cena kurzu je 650 Kč.

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR je absolventem Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (KTF UK). Po vysvěcení na kněze (1996) byl farním vikářem (1996 – 1999) a farářem (1999 – 2008) na Svaté Hoře. V letech 2002 až 2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů. V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha, kde působil do konce roku 2008. V témže roce byl jmenován členem kněžské rady v Pražské arcidiecézi. Na KTF UK získal v roce 2012 licenciát teologie, v roce 2014 doktorát z teologie. V roce 2019 dokončil magisterské studium na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru finance a management. Mezi lety 2009 a 2016 působil ve funkci generálního vikáře litoměřické diecéze. Od 1. října 2016 pracuje jako generální sekretář České biskupské konference; vede sekretariát této organizace zastřešující činnost katolické církve v ČR a hovoří za ni v médiích.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…