Marie nebyla ještě narozená, když ji Pán určil za Ježíšovu matku  - archív citátů

1.10.2019, 11:55

KURZ „MANAGEMENT FARNOSTI” pro kněží i laiky - 11. října na Svaté Hoře u Příbrami

P. Stanislav Přibyl CSsR, generální sekretář České biskupské konference, představí 11. října 2019 na celodenním kurzu na Svaté Hoře kněžím i laikům možnosti, jak manažovat farnost. P. Přibyl je absolventem Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru finance a management.

Kněží – správci farností, ale i zaměstnanci či dobrovolníci, kteří na spravování farností participují, budou mít na celodenním kurzu možnost zorientovat se v džungli právních norem a ekonomických předpisů; dozvědí se také například to, jak požádat o grant. „Účastníci kurzu získají základní dovednosti nutné k vedení farnosti coby společenství věřících křesťanů stejně jako subjektu civilního práva. Přednášky přinesou základní orientaci v právních normách, ekonomických zásadách, pastoračních přístupech, zásadách rozhodování a komunikačních a řídících dovednostech za pomoci přednášek, diskuse a praktických cvičení,“ hovoří P. Stanislav Přibyl CSsR, který kurz povede. Cílem kurzu je základní orientace v problematice řízení, organizace a managementu farnosti a možnost dalšího rozvoje tzv. soft skills v této oblasti, například za pomoci cyklu přednášek organizovaného Českou biskupskou konferencí s pomocí Biskupské konference Spojených států amerických (více informací zde).

 

V proboštství na Svaté Hoře se účastníci kurzu sejdou 11. října 2019 v 9:00 s předpokládaným koncem o 20:00. Přihlásit se lze emailem na adrese ex.dum@svata-hora.cz nebo přes formulář na webové stránce. V případě potřeby je možnost ubytování v exercičním domě. Cena kurzu je 650 Kč.

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR je absolventem Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (KTF UK). Po vysvěcení na kněze (1996) byl farním vikářem (1996 – 1999) a farářem (1999 – 2008) na Svaté Hoře. V letech 2002 až 2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů. V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha, kde působil do konce roku 2008. V témže roce byl jmenován členem kněžské rady v Pražské arcidiecézi. Na KTF UK získal v roce 2012 licenciát teologie, v roce 2014 doktorát z teologie. V roce 2019 dokončil magisterské studium na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru finance a management. Mezi lety 2009 a 2016 působil ve funkci generálního vikáře litoměřické diecéze. Od 1. října 2016 pracuje jako generální sekretář České biskupské konference; vede sekretariát této organizace zastřešující činnost katolické církve v ČR a hovoří za ni v médiích.

Přijďte na benefiční adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Praze ve prospěch výstavby nové budovy pro speciální církevní logopedickou školu v úterý 10. prosince 2019 v 18 hodin. 

Čtení z dnešního dne: Středa

Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

Komentář k Iz 40,25-31: Věčný, „nepřístupný“ Bůh zde dostává osobní rysy. Kéž se nezdráhám přijmout jeho přátelství; i já „dostanu křídla“ ve své všednodennosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2019) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12.…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(3. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Kdy začíná advent 2019?

(29. 11. 2019) Datum 1. adventní neděle 2019 připadá na neděli 1.12.2019

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2019) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy
(27. 11. 2019) Jsme pozváni Ježíšovo slovo poznávat, přebývat v něm, mít k němu důvěrný vztah. Toto slovo nás totiž připodobňuje…

Adventní kartičky pro děti

Adventní kartičky pro děti
(27. 11. 2019) Letos jsme pro děti připravili adventní kartičky s inspirací na každý den. Cílem není dychtivě plnit úkoly, ale...

Advent

Advent
(27. 11. 2019) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019
(26. 11. 2019) Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou…