KÁNA -  týdenní setkání, organizované Komunitou Chemin Neuf, pro páry, které v sobě najdou odvahu vybočit ze zaběhnuté všední rutiny, rozhodnou se na chvíli zastavit ve stále rychlejším rytmu běžného života a dovolí Stvořiteli, aby v jejich vztahu „proměnil vodu ve víno“ (Jan 2,1-11)

´Kána´ je příležitostí obnovit manželský svátostný slib, prohloubit svůj vzájemný vztah,  oživit komunikaci v páru nebo hledat Boží vůli pro svou budoucnost.

Více informací naleznete na stránkách Kány.