23.7.2018, 11:25

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

Nové tváre aj starí známi na CampFeste 2018

So začiatkom prázdnin sa mnohým začínajú dni voľna. O tíme, ktorý sa podieľa na príprave CampFestu platí pravý opak. Popri praktických prácach priamo na Ranči Kráľova Lehota poctivo pripravujú aj program počas festivalu 2.-5. augusta 2018.

Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju premiéru na 20. ročníku zažije formácia Worship Central (UK). Táto platforma z Veľkej Británie pracuje ako hnutie uctievačov, ktorí chcú vidieť uctievanie Ježiša Krista uprostred lokálnych komunít, zborov, ale aj po celom svete. „Worhip Central je miestom kde chcete byť, ak sa chcete priučiť umeniu vedenia a tvorby chvál,“ tvrdí Martin Smith. Matt Redman dodáva: „Worship Central je fantastickým zdrojom na povzbudenie a formovanie chválových tímov po celom svete.“

 

Z afrických saván až na Slovensko príde svoje príbehy ponúknuť divadelný rozprávač Chyc Polhit (FR). Jeho originálne a zábavné príbehy prinášajú evanjelium každému bez rozdielu kultúry, jazyka či veku. Za sprievodu francúzskeho kvinteta muzikantov/spevákov the Trombinoz'Notes zavedú každého diváka do sveta, kde sa stretá bláznovstvo s nežnosťou v úžasnom odhalení dobrej správy spásy. Zatiaľ čo bude hrať hudba, ďalšia umelkyňa Myriam Schott bude dotvárať celkový obraz svojimi štetcami na plátne, či hlinou, z ktorej vytvorí na konci predstavenia sochu na základe rozprávania príbehu, ktorý sa odohrá pred našimi očami. Toto predstavenie bude zaručene pastvou pre takmer všetky zmysly, lebo Chyc Polhit je nielen šik ale určite aj totálny HIT!

 

Súčasťou CampFestu budú tento rok služobníci Psalm Drummers z Veľkej Británie, ktorí na CampFeste vystupovali už niekoľkokrát. Už od roku 1996 slúžia ako bubeníci misiou po celom svete. Tak ako v Starom zákone, aj Psalm Drummers s radosťou hrajú na bicie nástroje rôzneho druhu v rytme tlkotu Božieho srdca, pričom prehlasujú meno Pána Ježiša.Terl Bryant (zakladateľ) bol na Slovensku už niekoľkokrát a podľa jeho vlastných slov: ”Víziou je zmiešať modlitbu a chválu a priviesť ľudí ku Kristovi práve vďaka bubnovaniu.” Medzi ich hlavné activity patria: vyučovať biblické hodnoty tým, ktorí majú radi bicie nástroje, slúžiť chválou v rámci cirkvi, zjednocovať rozdelených a slúžiť chudobným skrze misiu a aktivity.

 

Momentálne prebieha 5. predplatné za 32€. Po ich vypredaní budú k dispozícii už len vstupenky priamo na mieste. Stále sú potrební muži a chlapci dobrovoľníci – ak by ste chceli pridať ruku k dielu, všetky potrebné informácie nájdete na oficiálnom webe festivalu.

Taktiež sa môžete zapojiť do 40 dní modlitieb za CampFest 2018 a prebudenie na Slovensku a v Čechách. Víziou je vytvoriť reťaz non-stop modlitieb až do začiatku Danielovej generácie (víkendovky pre dobrovoľníkov). Informácie ako sa môžete zapojiť nájdete na stránke festivalu.

Text: Michaela Paštrnáková

Oficiálny web: www.campfest.sk

Facebook: CampFest - open Air Music Festival (OFFICIAL)

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 15.11.

Flm 7-20; Lk 17,20-25

Komentář k Flm 7-20: Krásné mezilidské vztahy i mezi společensky nerovnými lidmi. Kéž jsou vzorem pro jednání v naší církvi!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2018) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Jak překonávat strach - rekolekce s P. Józefem Augustynem- 23. - 24. listopadu 2018

(9. 11. 2018) Již tradiční rekolekce pořádá Pastorační středisko v Praze. Kromě přednášek se nabízí možnost osobní modlitby před...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2018) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens...

Písničky pro děti

Písničky pro děti
(8. 11. 2018) Hledáte písničky se současným zvukem a pěknými texty, které jsou dětem blízké a hovoří o Bohu jednoduše a srozumitelně?...

Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice (9.11.)

(8. 11. 2018) Alžběta z Dijonu: horkokrevná, temperamentní a neznámá světice. Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu...

Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě 9.11.

(7. 11. 2018) Bazilika sv. Jana z Lateranu je nazývána „matkou všech chrámů města Říma a celého světa“.

Den Bible

(7. 11. 2018) "Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi...

Svatá Anežka (13. 11.) - pracovní listy pro děti

(6. 11. 2018) Svatá Anežka se narodila ve 13. století jako královská dcera, její otec byl král Přemysl Otakar I. Anežka ale netoužila...