Chcete se věnovat katechezi,
výuce náboženství ve školách
nebo pedagogické práci s dětmi, mládeží i dospělými ve farnostech?

Na Katolické teologické fakultě v Praze se otevírá nový běh dvouletého katechetického kurzu, který vás pro tyto služby připraví!

 

Podmínky přijetí:

  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, studijní předpoklady
  • Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti)
  • Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe)
  • Přijetí všech iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)
  • Základní náboženské znalosti

Bližší informace o cíli kurzu, jeho časovém a obsahovém plánu, přihlášce (do 29. září 2019) a úhradě poplatků naleznete na https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2132.html.